DOC. ING. MGA. ONDŘEJ URBAN, PH.D.

Vedoucí zvukového studia

E-mail: ondrej.urban@hamu.cz

Telefon: 234 244 170

Pracoviště:
  • Hudební a taneční fakulta
  • Katedra hudební teorie
  • Katedra nonverbálního divadla
  • Katedra tance
  • Katedra zvukové tvorby
  • Katedra zvukové tvorby a hudební režie
  • Zvukové studio HAMU
Vyučované předměty zde