MGR. PAVEL KUDELÁSEK

Odborný asistent

E-mail: pavel.kudelasek@hamu.cz

Telefon: 234 244 139

Pracoviště:
  • Katedra strunných nástrojů
  • Oddělení komorní hry
Konzultační hodiny: Po předchozí domluvě. Vyučované předměty zde

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

Je absolventem Pražské konzervatoře v houslové třídě profesora Jaroslava Foltýna a Akademie múzických umění v Praze ve třídě profesora Antonína Moravce. Studium si doplnil na kurzech u prof. Kato Havas.
Je zván do porot domácích i mezinárodních soutěží a k vedení mistrovských kurzů.
Spektrum jeho hudebních aktivit doplňuje oblast kompozice, kde se po studiu na pražské AMU u prof. Dr. Karla Risingera výrazněji projevil ve skladbách houslových (Archaická suita, Kaleidoscope), duchovních (Missa sine nomine, Žalmové zpěvy, Requiem) a komorních (Miniquartet).

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

Revize opusu 3 Otakara Ševčíka (Bärenreiter 2017)

Nahrávky jako primárius Kvarteta Apollon:

SCHÖENBERG. Harder. Praha: Triart Recording, 2014.

MICHAEL HAYDN, ANTONÍN REJCHA. Kvintety. Praha: Radioservis, 2013.

APOLLON QUARTET. Crossroad. Praha: Triart Recording, 2011.

LE CHEVALIER DE SAINT-GEORGE. Quatuors a cordes opus 14. Switzerland: Avenira, Lucerne, 2005.

BEDŘICH SMETANA. Smyčcové kvartety. Praha: Cube Bohemia, 2002.