PROF. ING. VÁCLAV SYROVÝ, CSC.

E-mail: vaclav.syrovy@hamu.cz

Telefon: 234 244 162

Pracoviště:
  • Katedra zvukové tvorby a hudební režie
Vyučované předměty zde