PROF. VLADIMÍR TICHÝ, CSC.

E-mail: vladimir.tichy@hamu.cz

Web: http://www.ceskyhudebnislovnik.cz/slovnik/index.php?option=com_mdictionary&action=record_detail&id=4928

Telefon: 234 244 143

Pracoviště:
  • Katedra hudební teorie
Konzultační hodiny: Po dohodě e-mailem / telefonicky Vyučované předměty zde

PROF. VLADIMÍR TICHÝ JE HUDEBNÍ SKLADATEL, TEORETIK A PEDAGOG, NA HAMU PŮSOBÍ OD R. 1978.

ÚSPĚCHY & ŽIVOTOPIS

V hudebně teoretickém oboru publikoval řadu odborných studií a dvě knihy - Harmonicky myslet a slyšet, Úvod do studia hudební kinetiky.
V skladatelské tvorbě převažují instrumentální díla komorní a symfonická (violoncellový koncert, 2 smyčcové kvartety, klavírní trio, 4 symfonie, 2 nonety, klavírní sonáta, 2 symfonická preludia aj.).
2017
Udělena medaile JAMU za vynikající tvůrčí a publicistickou práci a za dlouholetou přínosnou spolupráci s Hudební fakultou JAMU.
1994
Od r. 1994 do současnosti působí na Hudební škole a gymnáziu hl. města Prahy, na jehož založení se spolupodílel.
1997
Jmenován profesorem
1995
V letech 1995 - 1997 úzká pedagogická spolupráce s Katedrou muzikologie FF Univerzity Palackého v Olomouci
1989
Jmenován docentem