ING. ZDENĚK OTČENÁŠEK, PH.D.

Vedoucí výzkumný a vývojový pracovník

E-mail: zdenek.otcenasek@hamu.cz

Web: https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/marc/

Telefon: 234 244 163

Pracoviště:
  • Katedra zvukové tvorby a hudební režie
  • Studijní oddělení HAMU
  • Výzkumná centra HAMU
Konzultační hodiny: Po domluvě Vyučované předměty zde

PUBLIKAČNÍ A TVŮRČÍ ČINNOST

https://www.hamu.cz/cs/veda-a-vyzkum/vedecka-pracoviste/marc/prehled-publikacni-cinnosti/