NOVÝ PŘEDMĚT PERFORMING ARTS MANAGEMENT OD LS 19/20

Získejte základní informace o organizaci kultury v ČR, základech managementu a řízení kulturních projektů, finanční gramotnosti a fundraisingu.

Předmět si lze vybrat v nabídce volitelných předmětů HAMU vypsaných na letní semestr 2019/2020 pod kódem 110PAM, je vyučován v anglickém jazyce a určen pro zahraniční i české studenty všech ročníků všech tří fakult AMU.
 

Gain basic information about the organization of culture in the Czech Republic,basics of management, managing cultural projects, financial literacy and fundraising

It is an optional course offered by HAMU in spring semester 2020 (code 110PAM). It is taught in English and intended for international and Czech students of HAMU, DAMU and FAMU, regardless of their year of study.

9. prosince 2019