ORGANIZACE PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK DO BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA V AR 2022/2023 PRO UCHAZEČE Z UKRAJINY

 

S odvoláním na zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, který ošetřuje pružnější reagování na velký počet příchozích uprchlíků z Ukrajiny a v souvislosti s fakultou umožněnými stážemi pro již příchozí uprchlíky z Ukrajiny, rozhodlo dne 13. 4. 2022 vedení HAMU o organizaci přijímacích zkoušek do bakalářského a magisterského studia v AR 2022/2023 pro uchazeče z Ukrajiny. 

HAMU je připravena vypsat přijímací řízení včetně jeho podmínek v průběhu června 2022 s tím, že samotné přijímací zkoušky proběhnou v první půlce září 2022. 

Podmínkou pro zúčastnění se zkoušek bude spolu s přihláškou předložení úředního dokladu o znalosti českého jazyka na úrovni A2.

Přijímací zkouška se bude skládat ze dvou kol: 
1. kolo – zkouška ze znalosti hudební a taneční (podle zaměření studijního programu) teorie formou ústního pohovoru
2. kolo – talentová zkouška (požadavky na prokázání talentu budou shodné s podmínkami přijímacího řízení do bakalářských a magisterských studijních programů v českém jazyce). 

Konkrétní podmínky přijímacího řízení budou specifikovány vyhláškou děkana, která podléhá kladnému projednání a schválení Akademickým senátem HAMU.

Pro seznámení se s podrobnějšími informacemi sledujte naše webové stránky.
 

Praha, 14. 4. 2022
prof. MgA. Leoš Čepický
proděkan pro studijní záležitosti HAMU
 

 


 

ІНФОРМАЦІЯ ЗАСТУПНИКА ДЕКАНА З НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ
Організація вступних іспитів на бакалаврські та магістерські програми навчання у 2022/2023 навчальному році для вступників з України

З посиланням на Закон № 221/2003 Зб., Про тимчасовий захист іноземців, який забезпечує більш гнучку реакцію на велику кількість біженців з України, та у зв’язку зі стажуванням українських біженців, які вже прибули до Чехії, дозволеним факультетом, керівництво HAMU (Факультет музики та танців Празької академії виконавських мистецтв) прийняло рішення 13.04.2022 р., про організацію вступних іспитів на бакалаврські та магістерські програми навчання у 2022/2023 навчальному році для вступників з України. 


HAMU готова оголосити процедуру прийому, включно з умовами, впродовж червня 2022 р., і самі вступні іспити пройдуть у першій половині вересня 2022 р. 

Умовою для участі в іспитах буде, разом із заявою на вступ, наявність офіційного документу про знання чеської мови на рівні А2.

Вступний іспит буде складатися з двох частин: 
1 частина – іспит зі знання музичної та танцювальної теорії (відповідно до навчальної програми) формою усної співбесіди
2 частина – іспит на талант (вимоги на підтвердження таланту будуть схожими з умовами стандартної процедури прийому на бакалаврські та магістерські програми навчання, які викладаються чеською мовою). 

Конкретні умови процедури прийому будуть визначені розпорядженням декана, яке підлягає розгляду та схваленню Академічним сенатом HAMU.

Для ознайомлення з детальною інформацією, стежте за нашим веб-сайтом.


Прага, 14. 4. 2022 р.
проф. Леош Чепіцки
заступник декана HAMU з навчальної роботи
 

25. dubna 2022