POKYNY DĚKANA HAMU K PROVOZU FAKULTY OD PONDĚLÍ 11. 1. 2021 DO PÁTKU 15. 1. 2021

Milé studentky, milí studenti, vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě rozhodnutí Vlády ČR v souvislosti s protiepidemickým systémem PES ČR a v souvislosti s Oznámením rektora AMU k provozu a fungování AMU je s platností od pondělí 11. ledna 2021 provoz Hudební a taneční fakulty AMU v Praze stanoven takto:

a/ individuální konzultace: všechny ročníky všech studijních oborů a programů s pedagogy hlavního oboru ve formátu max. 1 pedagog, 1 student, v případě nutnosti event. 1 korepetitor

b/ příprava před individuální konzultací: ve formátu max. 1 student, event. 1 korepetitor. Studenti mohou využívat pouze třídy nebo výuková místa své katedry. Studenti jsou povinni využívat pro blokaci učeben rezervační systém. Bez předcházející rezervace v systému nebude na vrátnici vydán odpovídající klíč a student nebude do prostor fakulty za účelem přípravy před konzultací vpuštěn.

c/ výuka teoretických předmětů: pro všechny ročníky zůstává v distančním formátu. Pedagogové mohou pro tuto výuku využívat technického zázemí fakulty.

d/ semestrální zkoušky: všechny ročníky všech studijních oborů a programů v předmětech hlavního oboru za přítomnosti max. 10 osob (včetně pedagogů)

Během celého pobytu pedagogů i studentů v budovách fakulty je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména zakrytí dýchacích cest /neplatí pro hráče na dechové nástroje a zpěváky během výkonu/, rozestupy nejméně 2 metry a pravidelná dezinfekce rukou.

 

Další technicko – organizačně - administrativní pokyny:

Přístup studentů na fakultu za účelem individuálních konzultací a přípravy před nimi je s platností od pondělí 11. 1. do pátku 15. 1. 2021 možný od 9 hod do 18 hod.

V sobotu 16. 1. a neděli 17. 1. 2021 bude fakulta pro studenty UZAVŘENA.

Přístup na fakultu je možný pouze přes vrátnici Lichtenštejnského paláce, vrátnice Hartigovského paláce bude uzavřena.

Na HAMU nebudou probíhat žádné koncerty a další umělecké akce.

Provoz administrativy bude omezen na nejnutnější podporu. Bude preferována práce z domova v průběhu celého týdne, na pracovišti budou po nezbytně nutnou dobu přítomni pouze zaměstnanci zajišťující nezbytný provoz.

Potřebné konzultace pedagogů s pracovníky administrativy budou probíhat telefonicky a elektronicky prostřednictvím e-mailu.

Nutná jednání a schůzky budou probíhat pouze online způsobem.

Studijní oddělení bude v těchto dnech dostupné pouze po předchozí domluvě - tel. 234 244 129 nebo e-mail: studijni@hamu.cz.

Provoz fakulty včetně administrativy se řídí systémem PES HAMU.
 

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

8. ledna 2021