POKYNY DĚKANA HAMU K PROVOZU FAKULTY OD PONDĚLÍ 4. 1. 2021

Na základě vyjádření Vlády ČR dne 23. prosince 2020 zohledňující protiepidemický systém PES,  v souvislosti s opatřeními, která mají pomoct zpomalit šíření koronavirové nákazy a také v souladu se systémem PES HAMU, bude s účinností od pondělí 4. ledna 2021 minimálně do 10. ledna 2021 včetně Hudební a taneční fakulta AMU pro výuku uzavřená.

Studentům nebude umožněn přístup na fakultu - nebudou zde probíhat individuální konzultace studentů s pedagogy, a studentům nebude umožněno se na tyto konzultace v prostorách fakulty připravovat.

Veškerá výuka bude probíhat pouze distančním, resp. online způsobem.
Pedagogové mohou pro tuto výuky využívat technického zázemí fakulty.

Přístup pro zaměstnance HAMU i AMU (pedagogy a administrativu) bude možný pouze přes vrátnici Lichtenštejnského paláce, která bude pro zaměstnance otevřena od pondělí do pátku od 7:00 do 18:00 hodin, v sobotu a neděli bude uzavřena.

Vrátnice Hartigovského paláce bude uzavřena trvale.


Na HAMU nebudou probíhat žádné koncerty a další umělecké akce.

Provoz administrativy bude omezen na nejnutnější podporu. Bude preferována práce z domova v průběhu celého týdne, na pracovišti budou po nezbytně nutnou dobu přítomni pouze zaměstnanci zajišťující nezbytný provoz.

Potřebné konzultace pedagogů s pracovníky administrativy budou probíhat telefonicky a elektronicky prostřednictvím e-mailu.

Nutná jednání a schůzky budou probíhat pouze online způsobem.

Studijní oddělení bude v těchto dnech dostupné pouze po předchozí domluvě - tel. 234 244 129 nebo e-mail: studijni@hamu.cz.

 

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

30. prosince 2020