POVINNÉ ZÁPISY DO 1. ROČ. BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA AK. ROKU 2022/2023

 

1. roč. bakalářského studia ak. roku 2022/2023 
v termínu 5. – 7. 9. 2022  dle rozpisu, který jste obdrželi e-mailem
 
 

1. roč. magisterského studia ak. roku 2022/2023  
pro absolventy bakalářského studia v červnu 2022 a dříve:            12. – 15. 9. 2022 v 10 - 12 hod a  13 - 15.30 hod
pro absolventy bakalářského studia v září 2022:                               19. – 21. 9. 2022 v 10 - 12 hod a  13 - 15.30 hod
 
K zápisu se dostavte na studijní odd. číslo dveří 1006.

U zápisu ke studiu je nutné předložit!!!
- identifikační doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas)
- úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení  event. bakalářského diplomu a dodatku (pokud již nebylo přiloženo k přihlášce  ke studiu, nebo jste absolventy HAMU)
- 1 foto průkazového formátu  (opět neplatí pro absolventy HAMU)
- zahraniční studenti (mimo EU) předloží povolení Cizinecké police ČR ke studiu a do konce kalendářního roku 2022 také rodné číslo přidělené Ministerstvem vnitra ČR
 

1. září 2022