PŘEDNÁŠKA CYRIL HÖSCHLA - BEDŘICH SMETANA – CHOROBA A TVORBA


Termín konání: středa 2. 11. 2022 od 16:00 hodin.
Rozsah: 60 až 90 minut.
Místo: Divadlo Inspirace
Název přednášky: Bedřich Smetana – choroba a tvorba


Cyril Höschl je český psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. V letech 1990- 2021 působil jako ředitel Národního ústavu duševního zdraví (dříve Psychiatrické centrum Praha). Po sametové revoluci byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1990–1997). V letech 1990 – 2020 byl přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK v Praze. V letech 2007 - 2008 byl prezidentem Evropské psychiatrické asociace (EPA) a 2008 - 2009 prezidentem Federace evropských lékařských akademií (FEAM). Je mj. laureátem ocenění Česká hlava (2008).

Anotace: Obdivná demytizace národního klasika s kompletním pitevním protokolem a výsledky exhumace včetně sérologie. Zahrnuje i hudební ukázku (Trio g-moll) s partiturou.

31. října 2022