PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍHO KOLA- ERASMUS 2022/23

 

Termín pro odevzdání přihlášky do školního kola Erasmus je 21.1.2022 včetně.

Formulář přihlášky ke stažení zde: https://hamu.cz/cs/studium/mezinarodni-cinnost/erasmus/
Odevzdávejte fyzicky na mezinárodní oddělení HAMU nebo elektronicky na anna.poppova@hamu.cz.

22. listopadu 2021