PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍHO KOLA ERASMUS+ V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022

 

Deadline pro odevzdání přihlášky do školního kola Erasmus+ je 15.1.2021!

Formulář žádosti ke stažení ZDE. Žádost je možné odevzdat na vrátnici HAMU či prostřednictvím emailu. Souhlasy pedagogů a vedoucích kateder není třeba zajišťovat na formulář, postačí potvrzení emailové.

Ohledně bližších informací kontaktuje mezinárodní oddělení HAMU: anna.poppova@hamu.cz, +420 234 244 136.

 

5. ledna 2021