PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA V AKADEMICKÉM ROCE 2021/2022 NA HUDEBNÍ A TANEČNÍ FAKULTĚ AMU V PRAZE

Vážené uchazečky, vážení uchazeči,

v návaznosti na zhoršující se epidemickou situaci v ČR a v naději, že situace bude začátkem února příznivější, jsem se rozhodl posunout termín přijímacích zkoušek do bakalářského studia v akademickém roce 2021/2022 na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze.

Přijímací zkoušky proběhnou v termínu od pátku 5. 2. do úterý 16. 2. 2021 takto:

  • od pátku 5. 2. začnou probíhat elektronické testy z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín
  • od pondělí 8. 2. začnou probíhat na jednotlivých katedrách talentové zkoušky
  • v úterý 16. 2. budu probíhat talentové zkoušky ve studijních oborech Varhany a Cembalo.

Konkrétní termíny talentových zkoušek na jednotlivých katedrách budou v nejbližších dnech k dispozici na webových stánkách studijního oddělení HAMU.

Věřím, že tento posun termínu nezpůsobí obtíže, ba naopak, že přijímací zkoušky proběhnou ve „zdravějším“ ovzduší.


prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

8. ledna 2021