Časopis #hamu

Časopis #hamu vznikl na jaře roku 2022 na popud několika studentů Hudební a taneční fakulty AMU. Cílem časopisu je informovat o dění na fakultě, seznamovat s osobnostmi a absolventy fakulty, zvát na akce, které by si neměli studenti, pedagogové a zaměstnanci nechat ujít, a v neposlední řadě přinášet novinky z uměleckého světa.

Od roku 2023 je vydávání časopisu spolufinancováno Nadací Český hudební fond.