PROMOCE 2018

 

Promoce absolventů bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia se konají dne 27. 11. 2018 v Sále Martinů, v 11 a ve 13 hod, pozvánky budou zaslány e-mailem.

 

V 1. SKUPINĚ  v 11 hodin promují:

  • absolventi bakalářského studia na katedrách skladby, dirigování, klávesových nástrojů, ZOR a strunných nástrojů
  • absolventi magisterského studia na katedrách skladby, dirigování, zpěvu a operní režie, klávesových nástrojů, strunných nástrojů, ood. komorní hry
  • absolventi doktorského studia oborů skladba a teorie skladby, Interpretace a teorie interpretace.

 

VE 2. SKUPINĚ  ve  13 hodin promují:  

  • absolventi bakalářského studia na katedrách dechových nástrojů, bicích nástrojů, jazzové hudby, hudební produkce, hudební teorie, pedagogika tance, choreografie, nonverbální divadlo
  • absolventi magisterského studia oborů dechových nástrojů, bicích nástrojů, jazzové hudby, hudební teorie, hudební produkce, pedagogika tance, choreografie, nonverbální divadlo
  • absolventi doktorského studia oborů hudební produkce, hudební teorie

20. srpna 2018