PROMOCE ABSOLVENTŮ 2020 A 2021

 

Promoce absolventů ak. roku 2019/2020 se bude konat v pátek  19. 11. 2021 v Sále Martinů.

Promoce absolventů ak. roku 2020/2021 se bude konat ve čtvrtek 18. 11. 2021 v Sále Martinů.

Pozvánky s uvedením času budou absolventům zaslány emailem. 

Vzhledem k současné  epidemiologické situaci a šíření nemoci COVID-19 upozorňujeme, že může dojít ke změně termínu nebo i ke zrušení slavnostní promoce.
 

24. srpna 2021