ROČNÍKOVÉ A ABSOLVENTSKÉ KONCERTY

Vážené studentky, vážení studenti,

v návaznosti na současnou pandemickou situaci v ČR jsem ve věci ročníkových a absolventských koncertů s platností od dnešního dne 1. 3. 2021 minimálně do konce aktuálně vyhlášených mimořádných opatření, tzn. do 21. 3. 2021 včetně, rozhodl takto:

-  ročníkové koncerty – koncerty 2. a 4. ročníků jsou bez náhrady zrušeny do konce akademického roku 2020/2021. Studentům těchto ročníku bude vedoucím příslušné katedry zapsán zápočet v předmětu Koncertní praxe. Katedra může pro tyto studenty najít náhradní řešení /např. delší závěrečná ročníková zkouška/.

-  absolventské koncerty – koncerty 3. a 5. ročníků jsou od pondělí 1. 3. do neděle 21. 3. 2021 včetně zrušeny. O jejich přesunutí, resp. o náhradním termínu prosím jednejte s p. Jiřím Vlčkem, vedoucím Uměleckého provozu. Od 22. 3. t. r. zůstávají absolventské koncerty v dohodnutém termínu.

Spolu s vámi se těším na lepší časy a za způsobené komplikace se moc omlouvám.

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU

1. března 2021