ROČNÍKOVÉ A ABSOLVENTSKÉ KONCERTY - PLATNOST OD 22. 3. 2021

Vážené studentky, vážení studenti, 

v návaznosti na současnou pandemickou situaci v ČR jsem ve věci ročníkových a absolventských koncertů s platností od pondělí 22. 3. 2021 do odvolání, rozhodl takto: 

-  ročníkové koncerty – koncerty 2. a 4. ročníků jsou bez náhrady zrušeny. Studentům těchto ročníku bude vedoucím příslušné katedry zapsán zápočet v předmětu Koncertní praxe. Katedra může pro tyto studenty najít náhradní řešení (např. delší závěrečná ročníková zkouška).

-  absolventské koncerty – koncerty 3. a 5. ročníků budou od pondělí 22. 3. 2021 probíhat v termínech a dle časového harmonogramu dohodnutého s Uměleckým provozem HAMU. Koncerty budou probíhat bez publika, účastnit se jich bude pouze absolvent, korepetitor, pedagog hlavního oboru a oponent. Ve věci zajištění nahrávání těchto koncertů je třeba kontaktovat Zvukové studio HAMU.

Spolu s vámi se těším na lepší časy a na opět zaplněná hlediště.


prof. Ivan Klánský, děkan HAMU
 

19. března 2021