ROČNÍKOVÉ A ABSOLVENTSKÉ KONCERTY - PLATNOST OD 3. 5. 2021

Vážené studentky, vážení studenti, 

v návaznosti na současnou pandemickou situaci v ČR jsem ve věci ročníkových a absolventských koncertů s platností od pondělí 3. 5. 2021 rozhodl takto: 

  • ročníkové koncerty – koncerty 2. a 4. ročníků jsou bez náhrady zrušeny. Studentům těchto ročníku bude vedoucím příslušné katedry zapsán zápočet v předmětu Koncertní praxe. Katedra může pro tyto studenty najít náhradní řešení /např. delší závěrečná ročníková zkouška/.
     
  • absolventské koncerty – koncerty 3. a 5. ročníků budou od pondělí 3. 5. 2021 probíhat v termínech a dle časového harmonogramu dohodnutého s Uměleckým provozem HAMU. Tyto koncerty budou chápány jako zkouška související s plněním studijních povinností a ukončením studijního programu. Více informací poskytne osobně p. Jiří Vlček, l. 134. Nahrávání těchto koncertů formou pořízení audio záznamu je zajištěno automaticky Zvukovým studiem HAMU.

Spolu s vámi se těším na opět zcela zaplněná hlediště.

prof. Ivan Klánský, děkan HAMU
 

30. dubna 2021