ROZHODNUTÍ DĚKANA – POSUNUTÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK DO MGR. STUDIA

 

Na základě rozhodnutí děkana HAMU dochází z důvodu současného nouzového stavu zavedeného v ČR a s tím souvisejících dalších nařízení vlády ČR ke změně znění vyhlášek děkana č. 10/2019 a č. 11/2019, které ošetřují podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia v českém a anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze v akademickém roce 2020/2021.

Prodlužuje se termín pro odevzdání přihlášek do navazujícího magisterského studia v českém a anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze v akademickém roce 2020/2021 včetně všech povinných příloh do 15. 5. 2020.

Webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška" bude otevřená do 30. 4. 2020

Ostatní podmínky přijímacího řízení, viz výše uvedené vyhlášky děkana, platí v plném rozsahu.

Díky mimořádné situaci v ČR si děkan HAMU vyhrazuje právo na další úpravu termínu, pokud to budou okolnosti a aktuální stav vyžadovat.

Praha, 18. 3. 2020

prof. Ivan Klánský, děkan Hudební a taneční fakulty AMU v Praze

19. března 2020