ROZHODNUTÍ DĚKANA – POSUNUTÍ TERMÍNU UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK DO BC. KOMBINOVANÉHO STUDIA PEDAGOGIKA TANCE

 

Na základě rozhodnutí děkana HAMU dochází z důvodu současného nouzového stavu zavedeného v ČR a s tím souvisejících dalších nařízení vlády ČR ke změně znění vyhlášky děkana č. 3/2020, která ošetřuje podmínky přijímacího řízení do bakalářského studijního programu Pedagogika tance v kombinované formě v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze v akademickém roce 2020/2021.

Prodlužuje se termín pro odevzdání přihlášek do bakalářského studijního programu Pedagogika tance v kombinované formě v českém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze v akademickém roce 2020/2021 včetně všech povinných příloh do 30. 4. 2020.

Do tohoto termínu bude otevřená i webová aplikace studijního systému AMU „Přihláška".

V této souvislosti se posunuje termín 1. kola přijímacích zkoušek (kolo korespondenční) do 15. 5. 2020.

Ostatní podmínky přijímacího řízení, viz výše uvedená vyhláška děkana, platí v plném rozsahu.

Díky mimořádné situaci v ČR si děkan HAMU vyhrazuje právo na další úpravu termínu, pokud to budou okolnosti a aktuální stav vyžadovat.

Praha, 18. 3. 2020

prof. Ivan Klánský, děkan Hudební a taneční fakulty AMU v Praze

19. března 2020