SLAVNOSTNÍ PROMOCE HAMU 23. 11. 2022 – AKTUÁLNÍ POKYNY

 

-    Sejdeme se všichni SLAVNOSTNĚ ODĚNI v sále Martinů NEJMÉNĚ PŮL HODINY PŘED ZAČÁTKEM konání vaší Promoce.  
-    Kabáty a větší zavazadla si prosím odložte předem v šatně!
-    V sále Martinů se usazujte podle předem připraveného zasedacího pořádku (viz. tabule přede dveřmi).
-    Rodiče, partnery, příbuzné a známé prosíme o trpělivost, budou vpuštěni do sálu deset minut před začátkem ceremoniálu.   
-    ZVAŽTE POČET VAŠICH BLÍZKÝCH NA PROMOCÍCH, vzhledem ke kapacitě sálu Martinů je DOPORUČENÝ POČET TŘI.
 

21. listopadu 2022