STUDENTSKÁ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 13. 11. 2017

Informace o talentových praktických zkouškách poskytují katedry.

Informace k písemnému testu z dějin hudby a harmonie a obecně o studiu na HAMU poskytuje studijní odd.

22. května 2017