STUDIJNÍ ODDĚLENÍ - ON-LINE KONTAKTY V DOBĚ UZAVŘENÍ FAKULTY

 
Milé studentky a milí studenti,
 
vzhledem k uzavření fakulty v souvislosti s epidemií koronavirové infekce a omezení provozu Vás žádáme, abyste studijní odd. kontaktovali prostřednictvím e-mailu (studijni@hamu.cz), další kontakty viz https://www.hamu.cz/cs/studium/studijni-oddeleni/
 
Podrobněji Vyhláška děkana č. 4/2020: https://www.hamu.cz/cs/uredni-deska/predpisy/vyhlasky-dekana/1253/
 
A dále žádáme, abyste pravidelně sledovali "Studijní aktuality", web HAMU a web AMU, jejichž prostřednictvím vás bude vedení fakulty informovat o svých rozhodnutích dle vývoje situace v závislosti na rozhodnutích vlády a dalších státních orgánů.
 
Děkujeme za pochopení a přejeme vám pevné zdraví, optimismus a těšíme se na brzké setkání na HAMU.

20. března 2020