AKTUALIZOVANÉ POKYNY DĚKANA HAMU K NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR Č. 491 - PLATNÉ OD 1.6.2020

 

S platností od 1. 6. 2020 dochází v Pokynech děkana k úpravám takto:

Změna:

 • všechny prostory fakulty (Licht. palác, Hartig. palác, UZA) budou otevřené a přístupné od pondělí do pátku od 9 do 21 hod., v sobotu a neděli od 9 do 18 hod. s tím, že přístup do těchto prostor je možný pouze přes vrátnice - v případě Licht. paláce od 9 do 21 hod, v případě Hartig. paláce od 9 do 18 hod.,
 • studenti a pedagogové Katedry ZOR budou k výuce i cvičení využívat pouze své učebny. Pro výuku Operní režie je blokován Orchestrální sál v pondělí a úterý, od středy je rezervace Orchestrálního sálu pro potřeby uměleckého provozu možná pouze prostřednictvím p. Vlčka (l. 134)
 • studenti a pedagogové Katedry dechových nástrojů budou k výuce i cvičení využívat pouze své učebny. Denně od 9 do 12 hod. mohou využívat Galerii, od 13 hod. dále je rezervace Galerie pro potřeby uměleckého provozu možná pouze prostřednictvím p. Vlčka (l. 134),
 • rezervace Sálu Martinů je možná pouze prostřednictvím p. Vlčka (l. 134),
 • studenti Katedry bicích nástrojů si budou moci rezervovat své učebny v rezervačním systému pouze sami,
 • v případě Café HAMU a Klubu bude možné konzumovat jídlo i v jejich vnitřních prostorách
 • nebude možné, aby si studenti po skončení svého absolventského koncertu pronajali prostory Café HAMU a Klubu.

 

Nadále platí:

 • studentům všech studijních oborů HAMU bude umožněn přístup na fakultu jak z důvodu výuky s pedagogem, tak z důvodu cvičení,
 • výuka nebo cvičení studentů bude probíhat v odpovídajících prostorách/učebnách jednotlivých kateder/pracovišť,
 • pro studenty, pedagogy a zaměstnance nadále zůstává zachována povinnost používat roušky ve vnitřních prostorách budovy,
 • studenti, kteří potřebují navštívit fakultu z jiných důvodů než výuka nebo cvičení, např. návštěva studijního oddělení nebo příslušného sekretariátu katedry apod., si svojí návštěvu s příslušným pracovištěm telefonicky předjednají a při vstupu do budovy se na vrátnici Licht. paláce nahlásí, pracovníky vrátnice budou zapsáni do příslušné evidence,
 • prostora/učebna pro účely výuky nebo cvičení musí být i nadále blokována v rezervačním systému fakulty. Student musí včas kontaktovat odpovídající sekretariát katedry/pracoviště s oznámením potřeby příslušné rezervace (s výjimkou studentů Katedry bicích nástrojů). Ten, po schválení vedoucím katedry/pracoviště, provede příslušnou rezervaci v systému. V případě rezervace sobotních a nedělních termínů bude student kontaktovat odpovídající sekretariát katedry/pracoviště nejpozději v pátek do 12 hod. Přednost mají studenti absolventských ročníků,
 • nadále je třeba důsledně dodržovat všechna hygienická opatření a pravidla,
 • počet osob na výuce v případě hudebního umění – max. 5 osob včetně pedagogů,
 • počet osob na výuce v případě tanečního umění – max. 10 osob včetně pedagogů,
 • účast na výuce a zkouškách bude povolena za podmínek:
   bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virové infekci (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
   u vstupu do zkušební místnosti proběhne povinná dezinfekce rukou,
   osoby nesmí podléhat karanténě,
   studenti podepíší a na vrátnici odevzdají prohlášení o bezinfekčnosti,

 

29. května 2020