Doktorské studium

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 15. března do 15. dubna 2024 více zde

DŮLEŽITÉ VÝNOSY, VYHLÁŠKA KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE  A  VŠKP, HARMONOGRAM AK. ROKU

VÝNOS REKTORKY Č. 2/2023, kterým se upravují pravidla pro tvorbu a jednotnou úpravu písemných částí bakalářských, diplomových a disertačních prací na AMU v Praze, podrobnosti a šablony viz níže

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU

VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 24/2023, kterým upřesňuje a doplňuje Výnos rektorky č. 2/2023 dle čl. 6, odst. 7, kterým se upravují pravidla pro tvorbu a jednotnou úpravu písemných částí bakalářských, diplomových a disertačních prací na Akademii múzických umění v Praze (AMU). Dála stanovuje termíny a způsob zadání a odevzdávání vysokoškolských kvalifikačních prací a absolventských výkonů.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AMU

VYHLÁŠKA DĚKANA Č. 12/2019 , jednací řád oborových rad Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze

Dokumenty

Aktuality