Oborové rady

Hudební produkce
Hudební teorie
Interpretace a teorie interpretace
Skladba a teorie skladby
Zvuková tvorba
Studijní program Taneční umění

Předseda

 • prof. Jiří Štilec, CSc., (HAMU)

Členové rady abecedně

 • Ing. Roman Bělor (MHF Pražské jaro)
 • prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc. (HAMU)
 • MgA. Michal Lázňovský, Ph.D. (DAMU)
 • doc. Bohumil Nekolný (DAMU)
 • PhDr. Ingeborg Radok Žádná (HAMU)
 • doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D. (JAMU Brno)
 • prof. Noemi Zárubová – Pfeffermannová (HAMU)

  Rada jmenována od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2023

 

Zápisy oborové rady


Předsedkyně

 • doc. MgA. Iva Oplištilová, Ph.D. (HAMU)*

Členové rady abecedně

 • doc. MgA. Eduard Douša, Ph.D. (FF UK)
 • prof. PhDr. Jaromír Havlík, CSc. (HAMU)
 • prof. PaedDr. Jiří Holubec, Ph.D. (PF UJEP Ústí n. L.)
 • prof. PaedDr. Miloš Hons, Ph.D. (HAMU)
 • doc. Lukáš Matoušek (HAMU)
 • doc. MgA. Iva Oplištilová, Ph.D. (HAMU)
 • prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (FF MU)
 • prof. Vladimír Tichý, CSc. (HAMU)
 • prof. Jan Vičar, CSc. (HAMU)

  Rada jemnována od 1. 5. 2022 do zániku odpovídající akreditace.

  * Jmenována od 1. 1. 2023 do zániku odpovídající akreditace.

 

Zápisy oborové rady


Předseda

 • prof. MgA. Leoš Svárovský (HAMU Praha) *

Členové rady abecedně

 • prof. PhDr. Jindřiška Bártová (JAMU Brno)
 • prof. Václav Bernášek (HAMU Praha)
 • prof. MgA. Leoš Čepický (HAMU Praha) *
 • doc. Monika Holá, Ph.D. (JAMU Brno)
 • prof. Miloslav Jelínek (JAMU Brno)
 • prof. Ivan Klánský (HAMU Praha)
 • prof. Ivan Kusnjer (HAMU Praha)
 • prof. Vlastimil Mareš (HAMU Praha)
 • doc. Zdeněk Šmukař (JAMU Brno)
 • prof. Alena Vlasáková (JAMU Brno)
 • prof. Jan Vičar, CSc. (HAMU Praha)
 • prof. Barbara Maria Willi, Ph.D. (JAMU Brno)

  Rada jmenována od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023
  .
  * Jmenován od 1. 10. 2020.

          Tajemnice OR
          PhDr. Ilona Sejkorová, ilona.sejkorova@hamu.cz

 

Zápisy oborové rady


Předseda

 • doc. MgA. Mgr. Michal RATAJ, Ph.D.* (HAMU)

Členové rady abecedně

 • prof. Mgr. Hanuš BARTOŇ (HAMU)
 • PhDr. Tereza HAVELKOVÁ, Ph.D.
 • prof. PhDr. Jaromír HAVLÍK, CSc. (HAMU)
 • doc. MgA. Slavomír HOŘÍNKA, Ph.D. (HAMU)
 • prof. Ivan KURZ (HAMU)
 • doc. MgA. Luboš MRKVIČKA, Ph.D. (HAMU)
 • doc. MgA. Iva OPLIŠTILOVÁ, Ph.D. (HAMU)

  Rada jmenována od 1. 6. 2022 do 30. 4. 2026. 
  * jmenován od 1. 2. 2023

 

 

Zápisy oborové rady

Zpráva o studiu doktorandů 17.9.2016.pdf
Aktualizováno 2. 2. 2023 09:02


Zpráva o studiu doktorandnů 17.6.2017.pdf
Aktualizováno 2. 2. 2023 09:02


Zápis oborové rady 17.6.2022.pdf
Aktualizováno 2. 2. 2023 09:02


Zápis oborové rady 13.9.2022.pdf
Aktualizováno 2. 2. 2023 09:02


Zápis oborové rady 29.6.2021.pdf
Aktualizováno 2. 2. 2023 09:02


Zápis oborové rady 9.3.2022.docx
Aktualizováno 2. 2. 2023 09:02


Zápis oborové rady 25.6.2020.pdf
Aktualizováno 2. 2. 2023 09:02


Zpráva o studiu doktorandů 1. 3. 2022.pdf
Aktualizováno 9. 3. 2022 13:03


Zápis oborové rady 14.9.2021.pdf
Aktualizováno 24. 9. 2021 16:09


Zápis oborové rady 6.10.2009.doc
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis z oborové rady 26.11.2020.pdf
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 29.6.2015.pdf
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 23.9.2010.doc
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 29.6.2015 - dodatek.pdf
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 25.3.2010.doc
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 22.4.2010.doc
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 22.3.2012.doc
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 20.10.2009.doc
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 19.6.2014.docx
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 15.6.2009.doc
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 13.6.2011.doc
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 12.9.2019.pdf
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 12.6.2012.doc
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 12.5.2011.doc
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 1.11.2010.doc
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zpráva o studiu doktorandů 2018.pdf
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 1.2.2013.doc
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 1.11.2012.doc
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05


Zápis oborové rady 15.9.2020.pdf
Aktualizováno 31. 5. 2021 13:05Předseda

 • doc. Ing. MgA. Ondřej Urban, Ph.D., (HAMU)

Členové rady abecedně

 • prof. MgA. Ivo Bláha (FAMU)
 • Mgr. Jiří Gemrot (HAMU)
 • Dr. Ing. Libor Husník (FEL-ČVUT)
 • Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D. (HAMU)
 • doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (FEKT-VUT Brno)
 • doc. MgA. Sylva Stejskalová, Ph.D. (HAMU)
 • doc. Tomáš Zikmund (HAMU)
 • Ing. Karel Zýka, Ph.D. (HAMU)

čestní členové

 • prof. Felix Kolmer, DrSc. (FAMU)
 • prof. Ing. Václav Syrový, CSc. (HAMU)
  Rada jmenována od 1. 6. 2022 do zániku odpovídající akreditace.

Zápisy oborové rady


Předseda

 • prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D. (HAMU)

Členové rady abecedně

 • Mgr. Bohumíra Eliášová, Ph.D. (HAMU)
 • prof. Dorota Gremlicová, Ph.D. (HAMU)
 • MgA. Adam Halaš, Ph.D. (HAMU)
 • MgA. Lucie Hayashi, Ph.D. (HAMU)
 • prof. Jan Hyvnar (HAMU)
 • doc. Mgr. Mahulena Křenková (HAMU)
 • doc. Mgr. Martin Pacek (DAMU)
 • Mgr. Martin Pšenička, Ph.D. (FF UK)
 • doc. Daniela Stavělová (HAMU)                                
 • prof. Noemi Zárubová – Pfeffermannová (HAMU)

Studijní obory: Taneční věda; Choreografie a teorie choreografie; Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla
Rada jmenována od 1. 12. 2022 do zániku odpovídající akreditace.

 

Zápisy oborové rady.