Státní doktorská zkouška

 

Checklist před státnicemi

1

Je nutné mít splněny všechny povinnosti vyplývající ze studijního plánu.


2

Na studijní oddělení HAMU je nutné odevzdat disertační práci a nahrát do KOSu nejpozději 2 měsíce před termínem státní doktorské zkoušky viz Harmonogram akademického roku


3

Termíny obhajob včetně požadavků naleznete na stránce Závěrečná práce, státní zkouška.
Další kroky konzultujte s oborovou radou event. se studijním oddělením HAMU.


 

Státnicové předměty doktorského studia

Obor Interpretace a teorie interpretace
S180TH Teorie hudby (se zaměřením na komplexní analýzu hudebního díla)
S180PI Problematika interpretace (se zaměřením na hudební teorii a teorii
interpretace)

Obor Skladba a teorie skladby
S180MUZIS Muzikologie se zaměřením na teorii skladby

Obor Hudební teorie
S180HTSD Hudební teorie - systematika a dějiny
S180ATA Aplikovaná teorie analytická (příp. praktická)

Obor Hudební produkce
S180SOHŽ Struktura a organizace hudebního života
S180PRAVO Právo

Obor Zvuková tvorba
S180TZT Teorie zvukové tvorby
S180AKUS Fyziologická, psychologická a hudební akustika
S180ELEK Hudební elektronika

Obor Taneční věda
S180DTB Dějiny tance a baletu
S180STV Systematická taneční věda
S180ETV Estetické problémy a téma disertace

Obor Choreografie a teorie choreografie
S180DTB Dějiny tance a baletu
S180STV Systematická taneční věda
S180ECH Estetické problémy z oblasti tématu disertace

Obor Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla
S180DDIV Dějiny pantomimy a nonverbálního divadla
S180TDIV Teorie divadla
S180END Estetické problémy z oblasti tématu disertace
 


.