Elektronické studijní zdroje

 
Placené zdroje
Volně dostupné zdroje

Souhrnné informace o způsobech připojení k jednotlivým databázím najdete na této rektorátní stránce - Databáze odborných časopisů. Pro přístup k placeným zdrojům zpravidla je nutné použít některý z počítačů v prostorách AMU, nebo autorizovat se svým školním ID.

 

Dočasně přístupné placené zdroje

MGG Online  (do 31.5.2020)

 • Die Musik in Geschichte und Gegenwart (MGG) je významná hudební encyklopedie v němčině, nyní přístupná jako online databáze
 • MGG Online obsahuje:
  • kompletní obsah druhého vydání včetně aktualizací, dodatků a revizí
  • obsáhlé pokrytí všech oblastí hudebních studií
 • více než 19.000 článků od více než 3.500 autorů z 55 zemí

RILM Music Encyclopedias (do 31.5.2020)

 • jedinečná kolekce téměř 50 klíčových encyklopedií v plném textu
 • oborové pokrytí: populární hudba, opera, hudební nástroje, blues, gospel, zvukové nahrávky, skladatelky
 • jazykové pokrytí: angličtina, němčina, čeština, italština, holandština, řečtina a slovenština

RIPM Retrospective Index with Full Text (do 31.5.2020)

 • mezinárodní bibliografická databáze zaměřující se na hudební časopisy vydávané v rozmezí let 1800–1950
 • RIPM indexuje a anotuje kompletní ročníky hudebních periodik a eviduje nejen články, ale též recenze, drobné zprávy, anonce, ilustrace či reklamu

RIPM Jazz Periodicals (do 31.5.2020)

 • RIPM (Le Répertoire international de la presse musicale) byl založen v roce 1980 pod patronátem International Musicological Society (IMS) a International Association of Music Libraries, Archives, and Documentation Centres (IAML), s cílem uchovat a umožnit přístup k hudebním periodikům 18., 19. a 20. století.
 • RIPM je zaměřen na periodika, která odrážejí evropské koncertní tradice, vydává online Retrospective Index to Music Periodicals with Full Text, a North American and European Music Periodicals (Preservation Series, Full Text). Společně tyto databáze zpřístupňují k cca 400 hudebním periodikům a více než 1 150 000 fultextovým stránkám.

 

RISM Online (přes stránky Národní knihovny)

Mezinárodní databáze hudebních pramenů RISM (Répertoire International des Sources Musicales) je bezplatně přístupná!

Obsahuje okolo 700 000 záznamů o rukopisných hudebních pramenech, které jsou uloženy ve stovkách světových knihoven a archivů. Na zpracování dle požadovaných vědeckých pravidel se podílí 30 národních redakcí. Nynější volné zpřístupnění nabízí vědecké i interpretační obci přístup k informacím o hudebních pramenech, které jsou často vůbec poprvé zpracovány a zveřejněny a tím dostávají šanci nového vydání a hudebního provozování.