Harmonogram akademického roku 2017/ 2018

 

Zahájení akademického roku 2017/ 2018 1. října 2017
ZIMNÍ SEMESTR 2. 10. – 9. 2. 2018
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru - KOS
           Zápis či vyškrtnutí předmětu po termínu je zpoplatněn!

18. 9. – 13. 10. 2017
 

Zimní semestr VÝUKA (výuka 12 týdnů) 2. 10. – 22. 12. 2017
Zimní prázdniny 23. 12. 2017 – 1. 1. 2018
Zkouškové období zimního semestru (6 týdnů) 2. 1. – 9. 2. 2018
Opravné termíny zkoušek 5. 2. – 16. 2. 2018
LETNÍ SEMESTR 12. 2. – 30. 6. 2018
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru - KOS
          Zápis či vyškrtnutí předmětu po termínu je zpoplatněn!
29. 1. – 25. 2. 2018
 
Letní semestr VÝUKA (výuka 14 týdnů) 12. 2. – 18. 5. 2018
Termín pro odevzdání bc/ mg diplomových prací do 30. 4. 2018
Termín pro odevzdání disertací do 15. 4. 2018
Zkouškové období letního semestru (6 týdnů) 21. 5. – 29. 6. 2018
Státní závěrečné zkoušky bc, mg 28. 5. - 15. 6. 2018
Státní závěrečné zkoušky dr nejdříve 16. 6. 2018
Zkoušky před kolegiem děkana (Sál Martinů) 28. 5. 2018, 9-17 hod.
Letní prázdniny (9 týdnů) 1. 7. – 31. 8. 2018
Opravné termíny a termíny náhradních zkoušek pro ak. rok 2017/ 2018 3. - 14. 9. 2018
ZÁPISY NA AK. ROK 2018/ 2019  
Do 1. ročníku 2018/ 2019 10. - 12.9. 2018
Do bakalářského a magisterského studia 2018/ 2019 - všechny vyšší ročníky 17. - 20. 9. 2018
Zápisy do doktorského studia 2018/ 2019 - všechny ročníky 24. - 26. 9. 2018
Ukončení akademického roku 2017/2018 30. září 2018
Zahájení akademického roku 2018/2019 1. 10. 2018

 

Imatrikulace 1. ročníků BcA. 2017/2018: 4. 10. 2017, dopoledne, Sál Martinů
Promoce 2017 (BcA. nepokračující + MgA. + Ph.D.): 29. 11. 2017, 10:00 a 13:00, Sál Martinů
Den otevřených dvěří 2017: 13. 11. 2017, pondělí 13:00 – 15.00