Harmonogram akademického roku 2020/2021

POVINNÉ ZÁPISY NA AK. ROK 2020/ 2021     
Do 1. roč. bakalářského studia ak. r. 2020/2021   7. - 9. 9. 2020
Do 1. roč. magisterského studia ak. r. 2020/2021   21. - 23. 9. 2020
Do 1. roč. doktorského studia ak. r. 2020/2021   21. - 23. 9. 2020
Do bakalářského, magisterského a doktorského studia - všichni studetni
všech průběžných vyšších ročníků ak. roku 2020/2021
  1. - 15. 10. 2020
po - čt 10 - 12 hod. a 13 - 15:30 hod.
     
Zahájení akademického roku 2020/ 2021   1. 10. 2020
ZIMNÍ SEMESTR   1. 10. 2020 – 12. 2. 2021
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru 
- KOS (4 týdny)
  28. 9. – 25. 10. 2020*
Zimní semestr VÝUKA (výuka 12 týdnů)   1. 10. – 23. 12. 2020
Zimní prázdniny   24. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Zkouškové období zimního semestru (6 týdnů)   4. 1. – 12. 2. 2021
Opravné termíny zkoušek   1. 2. – 12. 2. 2021
LETNÍ SEMESTR   15. 2. – 10. 9. 2021
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru
-KOS (5 týdnů)         
  1. 2. – 7.3. 2021*
 
Letní semestr VÝUKA (výuka 13 týdnů)   15. 2. – 16. 5. 2021**
Termín pro odevzdání bc/ mg diplomových prací    do 30. 4. 2021
(do 30. 6. 2021 pro SZZ v září 2021)
Termín pro odevzdání bc/ mg  absolventských výkonů   do 30. 4. 2021, KT do 15. 5. 2021
(do 30. 6. 2021 pro SZZ v září 2021)
Termín pro odevzdání disertačních prací   do 15. 4. 2021
(do 30. 6. 2021 pro SDZ v září 2021)
Termín pro odevzdání vyplněných formulářů "Zadání diplomové
práce" na příslušný sekretariát katedry
  do 31. 5 . 2021
Zkouškové období letního semestru (7 týdnů)   17. 5. – 30. 6. 2021
Zkoušky před kolegiem děkana (Sál Martinů)   středa 26. 5. 2021, 9 - 17 hod.
Státní závěrečné zkoušky (SZZ) bc a mg   31. 5. - 18. 6. 2021
Státní závěrečné zkoušky dr (SDZ)   nejdříve 15. 6. do 30.6. 2021
Letní prázdniny (9 týdnů)   1. 7. – 31. 8. 2021
Opravné termíny a termíny náhradních zkoušek vč. SZZ a SDZ   1. - 10. 9. 2021
ZÁPISY NA AK. ROK 2021/ 2022     
Do 1. ročníku bakalářského studia ak. r.  2021/ 2022   6. - 8. 9. 2021
Do 1. ročníku magisterského studia ak. r. 2021/2022   13. - 16. 9. 2021
Do bakalářského, magisterského studia - všichni studetni
všech průběžných vyšších ročníků ak. roku 2021/2022
  13. - 16. 9. 2021
Zápisy do doktorského studia ak. roku 2021/ 2022   20. - 22. 9. 2021
Ukončení akademického roku 2020/2021   30. 9. 2021
Zahájení akademického roku 2021/2022   1. 10. 2021
     
Další události ak. roku 2020/2021     
Imatrikulace 1. roč. bc. studia 2020/2021, BOZP proběhne on-line   ZRUŠENA
Den otevřených dveří 2021   úterý 10. 11. 2020
Promoce 2020   pondělí 23. 11. 2020, Sál Martinů
Přiímací zkoušky bakalářské 2021
uzávěrka přihlášek 30. 11. 2020
  22. 1. - 29. 1. 2021***
Přijímací zkoušky magisterské 2021
uzávěrka přihlášek 31. 3. 2021
  7. 6. - 18. 6. 2021***
Přijímací zkoušky doktorské 2021
uzávěrka přihlášek 15. 5. 2021
  14. 6. - 25. 6. 2021***
     
* zápis předmětů bude v KOSu otevřen v 9:00    
** přesný počet týdnů výuky v LS stanoví fakultní harmonogramy, přočemž minimální počet týdnů kontaktní
výuky činí 12, a to dle reálného rozložení studijní zátěže v čase; pro výuku realizovanou cemtrálními
pracovišti AMU (jazyky, tělesná výchova) platí centrální harmonogram AMU
*** předběžné termíny; přesné termíny stanoví vyhláška děkana    
     
DALŠÍ DŮLEŽITÁ DATA AK. ROKU 2020/2021    
Žádost o rozložení ročníku   do 15. října 2020
Žádost o náhradní termín státních zkoušek (SZZ, SDZ)  v září   do 28. února 2021
Žádost o přerušení   průběžně
Źádost o odložení SZZ, SDZ na další ak. rok tzv. čekatelství   do 30. dubna/ 30. června 2021
Žádost o ubytování na koleji AMU Hradební na další ak. rok   do 31. května 2021
Žádost o prospěchová stipendia za předešlý ak. rok   do 31. října 2020
Žádost o stipendia sociální    průběžně
Stipendia ubytovací (dle stipendijního řádu)   bez žádosti