Harmonogram akademického roku 2023/2024

 

Aktualizace: vyhláškou děkana č. 8/2023

 

Zápis studentů průběžných ročníků bakalářského a magisterského studia do vyššího ročníku/
ak. roku 2023/2024 - on-line v KOSu

od 1. 6. 2023 do 10. 9. 2023 v KOSu
(podmínkou je splnění studijního plánu a kontrola osobních údajů v KOSu)

Zápis ke studiu 1. roč. bakalářského studia
ak. roku 2023/2024

28. 8. – 31. 8. 2023 osobně na stud. odd. HAMU

Zápis studentů průběžných ročníků bakalářského a magisterského studia do dalšího ak. roku 2023/2024

4. 9. - 14.9. 2023 – osobně na stud. odd. HAMU

Zápis ke studiu 1. roč. magisterského studia
ak. roku 2023/2024

18.9. - 21. 9. 2023 – osobně na stud. odd. HAMU

Zápis ke studiu 1. roč. doktorského studia
ak. roku 2023/2024 včetně ročníků průběžných

18.9. - 21. 9. 2023 – osobně na stud. odd. HAMU

Začátek akademického roku 2023/2024

1. 10. 2023

   

ZIMNÍ SEMESTR

1. 10. 2023 – 11. 2. 2024

Zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů ZS 2023/2024 (informační systém KOS, 3 týdny)

27. 9. – 15. 10. 2023*

VÝUKA (12 týdnů) PRO PREZENČNÍ STUDIUM

2. 10. 2023 – 22. 12. 2023**

VÝUKA (13 týdnů) PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM

2. 10. 2023 – 7. 1. 2024**

Probíhá výuka realizovaná centrálními pracovišti (jazyky a tělesná výchova)

2. 10. 2023 – 7. 1. 2024

ZIMNÍ PRÁZDNINY

23. 12. 2023 – 1. 1. 2024

Zkouškové období zimního semestru
(5 týdnů)(řádné i opravné termíny zkoušek)

8. 1. 2024 – 11. 2. 2024

   

LETNÍ SEMESTR

12. 2. 2024 – 15. 9. 2024

Zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů LS 2023/2024 (informační systém KOS, 4 týdny)

29. 1. 2024 – 25. 2. 2024*

VÝUKA (13 týdnů) PRO PREZENČNÍ STUDIUM

12. 2. 2024 – 12. 5. 2024**

VÝUKA (14 týdnů) PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM

12. 2. 2024 – 19. 5. 2024**

Probíhá výuka realizovaná centrálními pracovišti (jazyky a tělesná výchova)

12. 2. 2024 – 19. 5. 2024

Oborová rada stanoví termíny státních doktorských zkoušek a vypíše do KOSu

do 15. března 2024

Katedra stanoví termíny státních závěrečných zkoušek a vypíše do KOSu

do 31. března 2024

Žádost o změnu názvu bakalářské/diplomové práce (se souhlasem vedoucího práce)

- do 15. 4. 2024 pro SZZ v červnu 2024
- do 15. 6. 2024 pro SZZ v září 2024

Přihlášení studenta ke státní doktorské zkoušce

do 15. dubna 2024

Termín pro odevzdání disertačních prací

- do 15. 4. 2024 včetně pro SDZ v červnu 2024
- do 30. 6. 2024 včetně pro SDZ v září 2024

Termín realizace doktorských absolventských výkonů dle ISP, nejpozději však

- do 15. 4. 2024 včetně pro SDZ v červnu 2024
- do 30. 6. 2024 včetně pro SDZ v září 2024

Přihlášení studenta ke státní závěrečné zkoušce
(studenti 3. roč. bc a 2. roč. mg studia)

- do 30. dubna 2024

Termín pro odevzdání bc/mg písemných prací

- do 30. dubna 2024 včetně pro SZZ v červnu 2024
- do 30. června 2024 včetně pro SZZ v září 2024

Termín pro realizaci bc/mg absolventských výkonů

- do 30. dubna 2024
- program pedagogika tance, choreografie a nonverbální divadlo do 15. 5. 2024
- do 30. června 2024 pro SZZ v září 2024

Zkouškové období letního semestru (6 týdnů)

20. 5. 2024 – 30. 6. 2024

Odevzdání vyplněných formulářů „Zadání diplomové práce“ a „Zadání absolventského výkonu“ – studenti 2. roč. bc a 1. roč. mg

do 31. 5. 2024 na příslušný sekretariát katedry

Zkoušky před kolegiem děkana (Sál B. Martinů)

zrušeno

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) bc a mgr 

3. 6. – 21. 6. 2024 a 1. 9. – 15. 9. 2024
(přesný den ve stanoveném časovém rozmezí určí katedry)

Státní doktorská zkouška (SDZ) 

17. 6. - 28. 6. 2024 a 1. 9. – 15. 9. 2024
(přesný den ve stanoveném časovém rozmezí určí obor. rady)

Žádost o rozložení 2. a 3. roč. bakalářského studia a 2. roč. magisterského studia

do 30. 6. 2024

LETNÍ PRÁZDNINY (9 týdnů)

1. 7. – 31. 8. 2024

Pokračování zkouškového období za letní semestr

1. 9. 2024 – 15. 9. 2024

Žádost o rozložení 1. roč. magisterského studia
student podá při zápisu ke studiu

16. – 19. 9. 2024 – osobně na stud. odd. HAMU

Zápis studentů průběžných ročníků bakalářského a magisterského studia do dalšího ak. roku 2024/2025 - on-line v KOS

od 1. 6. 2024 do 8. 9. 2024 - on-line v KOS
(podmínkou je splnění studijního plánu)

Zápis ke studiu 1. roč. bakalářského studia ak. roku 2024/2025

26. – 29. 8. 2024 - osobně na stud. odd. HAMU

Zápis studentů průběžných ročníků bakalářského a magisterského studia do dalšího ak. roku 2024/2025 – osobně

2.9. – 12. 9. 2024 – osobně na stud. odd. HAMU

Zápis ke studiu 1. roč. magisterského studia ak. roku 2024/2025

16. – 19. 9. 2024 – osobně na stud. odd. HAMU
 

Zápis ke studiu do 1. roč. doktorského studia v ak. roce 2024/2025 včetně ročníků průběžných

16. - 19. 9. 2024 – osobně na stud. odd. HAMU

Ukončení akademického roku 2023/2024

30. 9. 2024

DALŠÍ UDÁLOSTI v akademickém roce 2023/2024

IMATRIKULACE 1. ročníků bc. studia 2023/2024

PONDĚLÍ 2. 10. 2023, Sál Martinů

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2023

ÚTERÝ 7. 11. 2023

PROMOCE 2023 (bc + mg + dr)

ÚTERÝ 21. 11. 2023, Sál Martinů (10 a 13 hod.)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ 2024
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 30. 11. 2023

19. - 26. 1. 2024***
(talentové zkoušky v období 22. - 26.1.2024, přesný den ve stanoveném časovém rozmezí určí katedry)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY MAGISTERSKÉ 2024
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. 4. 2024

10. 6. – 21. 6. 2024***
(přesný den ve stanoveném časovém rozmezí určí katedry)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DOKTORSKÉ 2024
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. 4. 2024

10. 6. – 21. 6. 2024***
(přesný den ve stanoveném časovém rozmezí určí obor. rada)

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

** využito možnosti uvedené v Harmonogramu AMU pro AR 2023/2024, kdy přesný počet týdnů výuky v ZS i LS mohou stanovit fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12, a to dle reálného rozložení studijní zátěže v čase,

*** orientační termíny, přesné termíny budou stanoveny vyhláškou děkana