Harmonogram akademického roku 2024/2025

Tento harmonogram stanovil děkan HAMU v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU v Praze a Harmonogramem AMU pro akad. rok 2024/2025.

Aktualizace: vyhláškou děkana č. 8/2024

 

Zápis studentů průběžných ročníků bakalářského a magisterského studia do dalšího ak. roku 2024/2025

od 1. 6. 2024 do 8. 9. 2024 - on-line v KOS
(podmínkou je splnění studijního plánu)

Zápis ke studiu 1. roč. bakalářského studia ak. roku 2024/2025

26. – 29. 8. 2024 - osobně na stud. odd. HAMU

Náhradní zápis studentů průběžných ročníků bakalářského a magisterského studia do dalšího ak. roku 2024/2025 – osobně

2. 9. – 12. 9. 2024 – osobně na stud. odd. HAMU

 

Zápis ke studiu 1. roč. magisterského studia ak. roku 2024/2025

16. – 19. 9. 2024 – osobně na stud. odd. HAMU
 

Zápis ke studiu do 1. roč. doktorského studia v ak. roce 2024/2025 včetně ročníků průběžných

16. - 19. 9. 2024 – osobně na stud. odd. HAMU

Začátek akademického roku 2024/2025

1. 10. 2024

 

 

ZIMNÍ SEMESTR

1. 10. 2024 – 9. 2. 2025

Zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů ZS 2024/2025 (informační systém KOS, 3 týdny)

27. 9. – 13. 10. 2024*

VÝUKA (12 týdnů) PRO PREZENČNÍ STUDIUM

1. 10. 2024 – 23. 12. 2024**

VÝUKA (13 týdnů) PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM

1. 10. 2024 – 5. 1. 2025**

Probíhá výuka realizovaná centrálními pracovišti (jazyky a tělesná výchova) (13 týdnů)

1. 10. 2024 – 5. 1. 2025

ZIMNÍ PRÁZDNINY

24. 12. 2024 – 1. 1. 2025

Zkouškové období zimního semestru
(5 týdnů)(řádné i opravné termíny zkoušek)

6. 1. 2025 – 9. 2. 2025

 

 

LETNÍ SEMESTR

10. 2. 2025 – 30. 9. 2025

Zápisy povinně volitelných a volitelných předmětů LS 2024/2025 (informační systém KOS, 4 týdny)

27. 1. 2025 – 23. 2. 2025*

VÝUKA (13 týdnů) PRO PREZENČNÍ STUDIUM

10. 2. 2025 – 11. 5. 2025**

VÝUKA (14 týdnů) PRO KOMBINOVANÉ STUDIUM

10. 2. 2025 – 18. 5. 2025**

Probíhá výuka realizovaná centrálními pracovišti (jazyky a tělesná výchova) (14 týdnů)

10. 2. 2025 – 18. 5. 2025

Oborová rada stanoví termíny státních doktorských zkoušek a vypíše do KOSu

do 15. března 2025

Katedra stanoví termíny státních závěrečných zkoušek a vypíše do KOSu

do 31. března 2025

Přihlášení studenta ke státní doktorské zkoušce

do 15. dubna 2025

Termín pro odevzdání disertačních prací

 

nejméně dva měsíce a maximálně šest měsíců před termínem konání státní doktorské zkoušky do KOSu (na základě dohody s oborovou radou)

Termín realizace doktorských absolventských výkonů dle ISP

nejpozději 30 pracovních dní před termínem konání obhajoby

Přihlášení studenta ke státní závěrečné zkoušce
(studenti 3. roč. bc a 2. roč. mg studia)

do 30. dubna 2025

Termín pro odevzdání bakalářských (bc) a diplomových (mg) písemných prací

 

- doporučené datum: 30. dubna 2025 pro konání SZZ v červnu 2025
- doporučené datum: 30. června 2025 pro konání SZZ v září 2025

Termín pro realizaci bc/mg absolventských výkonů nejpozději

 

- doporučené datum: 30. dubna 2025 pro konání SZZ v červnu 2025
- pro program pedagogika tance, choreografie a nonverbální divadlo doporučené datum:
15. května 2025 pro konání SZZ v červnu 2025
- doporučené datum: 30. června 2025 pro konání SZZ v září 2025

Zkouškové období letního semestru (6 týdnů)

19. 5. 2025 – 30. 6. 2025

Odevzdání vyplněných formulářů
„Zadání bakalářské/diplomové práce“ a „Zadání bc/mg absolventského výkonu“ – studenti 2. roč. bc a 1. roč. mgr

do 31. 5. 2025 na příslušný sekretariát katedry (ak. roku předcházejícímu roku absolutoria)

Státní závěrečné zkoušky (SZZ) bc a mgr

2. 6. – 20. 6. 2025 a 1. 9. – 14. 9. 2025
(přesný den ve stanoveném časovém rozmezí určí katedry)

Státní doktorská zkouška (SDZ)

16. 6. - 27. 6. 2025 a 1. 9. – 14. 9. 2025
(přesný den ve stanoveném časovém rozmezí určí obor. rady)

LETNÍ PRÁZDNINY (9 týdnů)

1. 7. – 31. 8. 2025

Pokračování zkouškového období za letní semestr

1. 9. 2025 – 14. 9. 2025

Zápis studentů průběžných ročníků bakalářského a magisterského studia do dalšího ak. roku 2025/2026

od 1. 6. 2025 do 7. 9. 2025 - on-line v KOSu
(podmínkou je splnění studijního plánu)

Zápis ke studiu 1. roč. bakalářského studia ak. roku 2025/2026

25. – 28. 8. 2025 - osobně na stud. odd. HAMU

Náhradní zápis studentů průběžných ročníků bakalářského a magisterského studia do dalšího ak. roku 2025/2026 – osobně

1. 9. – 12. 9. 2025 – osobně na stud. odd. HAMU

Zápis ke studiu 1. roč. magisterského studia ak. roku 2025/2026

15. – 18. 9. 2025 – osobně na stud. odd. HAMU
 

Zápis ke studiu do 1. roč. doktorského studia v ak. roce 2025/2026 včetně ročníků průběžných

15. - 18. 9. 2025 – osobně na stud. odd. HAMU

Ukončení akademického roku 2024/2025

30. 9. 2025

 

DALŠÍ UDÁLOSTI v akademickém roce 2024/2025

IMATRIKULACE 1. ročníků bc. studia 2024/2025

PONDĚLÍ 7. 10. 2024, Sál Martinů

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2024

12. 11. 2024

PROMOCE 2024 (bc + mg + dr)

27. 11. 2024, Sál Martinů (10 a 13 hod.)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY BAKALÁŘSKÉ 2025
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 30. 11. 2024***

24. – 31. 1. 2025***
(talentové zkoušky v období 27. - 31.1.2025, přesný den ve stanoveném časovém rozmezí určí katedry)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY MAGISTERSKÉ 2025
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. 4. 2025***

9. - 20. 6. 2025***
(přesný den ve stanoveném časovém rozmezí určí katedry)

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY DOKTORSKÉ 2025
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 15. 4. 2025***

9. – 20. 6. 2025***
(přesný den ve stanoveném časovém rozmezí určí obor. rada)

 

* zápis předmětů bude v KOS otevřen v 9:00

** využito možnosti uvedené v Harmonogramu AMU pro AR 2024/2025, kdy přesný počet týdnů výuky v ZS i LS mohou stanovit fakultní harmonogramy, přičemž minimální počet týdnů kontaktní výuky činí 12, a to dle reálného rozložení studijní zátěže v čase,

*** orientační termíny, přesné termíny budou stanoveny vyhláškou děkana