Harmonogram akademického roku 2018/ 2019

INFO

Imatrikulace 2019 pro 1. ročníky bc studia 2019/2020: ÚTERÝ 1. 10. 2019, dopoledne, Sál Martinů
Promoce 2019 (BcA. + MgA. + Ph.D.): STŘEDA 20. 11. 2019, 11:00 a 13:00, Sál Martinů
Den otevřených dvěří 2019: ÚTERÝ 12. 11. 2019


 

Zahájení akademického roku 2018/ 2019 1. října 2018
ZIMNÍ SEMESTR 1. 10. 2018 – 8. 2. 2019
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru - KOS
(5 týdnů)

24. 9. – 26. 10. 2018
 

Zimní semestr VÝUKA (výuka 12 týdnů) 1. 10. – 21. 12. 2018
Zimní prázdniny 24. 12. 2018 – 1. 1. 2019
Zkouškové období zimního semestru (6 týdnů) 2. 1. – 8. 2. 2019
Opravné termíny zkoušek 4. 2. – 15. 2. 2019
LETNÍ SEMESTR 11. 2. – 13. 9. 2019
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru -KOS
(5 týdnů)         
4. 2. – 8. 3. 2019
 
Letní semestr VÝUKA (výuka 14 týdnů) 11. 2. – 17. 5. 2019
Termín pro odevzdání bc/ mg diplomových prací a absolventských výkonů do 30. 4. 2019
Termín pro odevzdání disertačních prací do 15. 4. 2019
Termín pro odevzdání vyplněných formulářů "Zadání diplomové práce"
na příslušný sekretariát katedry
do 31. 5 . 2019
Zkouškové období letního semestru (6 týdnů) 20. 5. – 28. 6. 2019
Státní závěrečné zkoušky bc, mg 30. 5. - 14. 6. 2019
Státní závěrečné zkoušky dr nejdříve 17. 6. do 28.6. 2019
Zkoušky před kolegiem děkana (Sál Martinů) 29. 5. 2019, 9-17 hod.
Letní prázdniny (9 týdnů) 1. 7. – 31. 8. 2019
Opravné termíny a termíny náhradních zkoušek 2. - 13. 9. 2019
ZÁPISY NA AK. ROK 2019/ 2020  
Do 1. ročníku 2019/ 2020 9. - 11. 9. 2019
Do bakalářského a magisterského studia 2019/ 2020 - všechny vyšší ročníky 16. - 19. 9. 2019
Zápisy do doktorského studia 2019/ 2020 - všechny ročníky 23. - 25. 9. 2019
Ukončení akademického roku 2018/2019 30. září 2019
Zahájení akademického roku 2019/2020 1. 10. 2019
   
Další události ak. roku 2018/ 2019   
Imatrikulace 1. roč. bc. studia 2018/ 2019 1.10. 2018, 11 hod. Sál Martinů
Den otevřených dveří 12. 11. 2018
Promoce 27. 11. 2018, Sál Martinů
Přiímací zkoušky bakalářské 2019
uzávěrka přihlášek 30. 11. 2018
28. 1. - 1. 2. 2019 
Přijímací zkoušky magisterské 2019
uzávěrka přihlášek 31. 3. 2019
3. 6. - 14. 6. 2019
Přijímací zkoušky doktorské 2019
uzávěrka přihlášek 31. 5. 2019
10. 6. - 28. 6. 2019