Harmonogram akademického roku 2019/ 2020

INFO

Imatrikulace 2019 pro 1. ročníky bc studia 2019/2020: ÚTERÝ 1. 10. 2019 v 11:30 hod., Sál Martinů
Promoce 2019 (BcA. + MgA. + Ph.D.): STŘEDA 20. 11. 2019, 11:00 a 13:00, Sál Martinů
Den otevřených dvěří 2020: ÚTERÝ 12. 11. 2019


 

ZÁPISY NA AK. ROK 2019/ 2020  
Do 1. ročníku 2019/ 2020 9. - 11. 9. 2019
Do bakalářského a magisterského studia 2019/ 2020 - všechny vyšší ročníky 16. - 19. 9. 2019
Zápisy do doktorského studia 2019/ 2020 - všechny ročníky 23. - 25. 9. 2019
   
Zahájení akademického roku 2019/ 2020 1. října 2019
ZIMNÍ SEMESTR 1. 10. 2019 – 14. 2. 2020
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů zimního semestru - KOS
(5 týdnů)

23. 9. – 25. 10. 2019
 

Zimní semestr VÝUKA (výuka 12 týdnů) 1. 10. – 20. 12. 2019
Zimní prázdniny 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020
Zkouškové období zimního semestru (6 týdnů) 2. 1. – 14. 2. 2020
Opravné termíny zkoušek 3. 2. – 14. 2. 2020
LETNÍ SEMESTR 17. 2. – 11. 9. 2020
Zápis povinně volitelných a volitelných předmětů letního semestru -KOS
(5 týdnů)         
3. 2. – 6.3. 2020
 
Letní semestr VÝUKA (výuka 14 týdnů) 17. 2. – 22. 5. 2020
Termín pro odevzdání bc/ mg diplomových prací a absolventských výkonů do 30. 4. 2020
Termín pro odevzdání disertačních prací do 15. 4. 2020
Termín pro odevzdání vyplněných formulářů "Zadání diplomové práce"
na příslušný sekretariát katedry
do 31. 5 . 2020
Zkouškové období letního semestru (6 týdnů) 25. 5. – 30. 6. 2020
Státní závěrečné zkoušky (SZZ) bc a mg 1. 6. - 12. 6. 2020
Státní závěrečné zkoušky dr (SDZ) nejdříve 15. 6. do 26.6. 2020
Zkoušky před kolegiem děkana (Sál Martinů) STŘEDA 27. 5. 2020
Letní prázdniny (9 týdnů) 1. 7. – 31. 8. 2020
Opravné termíny a termíny náhradních zkoušek vč. SDZ, SDZ 1. - 11. 9. 2020
ZÁPISY NA AK. ROK 2020/ 2021  
Do 1. ročníku 2020/ 2021 7. - 9. 9. 2020
Do bakalářského a magisterského studia 2020/ 2021 - všechny vyšší ročníky 14. - 17. 9. 2020
Zápisy do doktorského studia 2020/ 2021 - všechny ročníky 21. - 23. 9. 2020
Ukončení akademického roku 2019/2020 30. září 2020
Zahájení akademického roku 2020/2021 1. 10. 2020
   
Další události ak. roku 2019/ 2020   
Imatrikulace 1. roč. bc. studia 2019/ 2020 ÚTERÝ 1.10. 2019, Sál Martinů
Den otevřených dveří 2020 ÚTERÝ 12. 11. 2019
Promoce 2019 STŘEDA 20. 11. 2019, Sál Martinů
Přiímací zkoušky bakalářské 2020
uzávěrka přihlášek 30. 11. 2019
24. 1. - 31. 1. 2020 
Přijímací zkoušky magisterské 2020
uzávěrka přihlášek 31. 3. 2020
1. 6. - 12. 6. 2020
Přijímací zkoušky doktorské 2020
uzávěrka přihlášek 15. 5. 2020
15. 6. - 26. 6. 2020