Angličtina

Anglický jazyk - konverzace (stř. pokročilí) (702SAJK2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: anglicky Předmět není vypsán

Schopnost komunikovat v běžných situacích, na témata siouvisející se studiem a upevnění vyjadřovacích schopností.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Guy BORG Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - mírně pokročilí 1 (702SAMP1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca A2-.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - mírně pokročilí 2 (702SAMP2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca A2.

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - středně pokročilí 1 (702SASP1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca B1-.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk - středně pokročilí 2 (702SASP2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2ST (2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Cílem předmětu je doplnění a upevnění jazykových dovedností do výstupní úrovně cca B1.

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 14:15–15:45 Halka VOLKMANOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Anglický jazyk pro odborné účely 1 (702HAOU1)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: anglicky, česky Předmět není vypsán

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů ze základních oblastí hudby a tance.

Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím hudební tvorby a v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést na tato témata jednoduchý dialog,

•aktivně komunikovat min. na úrovni B1 v rozsahu gramatických okruhů stanovených předmětem.

Předmět je na úrovni B1/B1+ dle SERR.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Klára BICANOVÁ
paralelka 99
Po 09:00–10:30 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Po 10:45–12:15 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
Po 12:30–14:00 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3
St 10:45–12:15 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4
Čt 09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5
10:45–12:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 6

Anglický jazyk pro odborné účely 2 (702HAOU2)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Cíle předmětu: Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborně zaměřené slovní zásoby, četby a porozumění textů souvisejících se základními oblastmi hudební a taneční tvorby. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

 • porozumět hlavním myšlenkám textů, vztahujícím se k základním odvětvím hudební a taneční tvorby a v nich se vyskytující odborné terminologii,
 • vést na tato témata jednoduchý dialog,
 • aktivně komunikovat min. na úrovni B1 za použití gramatických jevů probíraných v předmětu

Předmět je na úrovni B1+ dle SERR.

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Klára BICANOVÁ
paralelka 99
Po 09:00–10:30 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
Po 10:45–12:15 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
Po 12:30–14:00 Ludmila BOHUSLAVOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3
St 10:45–12:15 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4
Čt 09:00–10:30 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 5
10:45–12:15 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 6

Anglický jazyk pro odborné účely 3 (702HAOU3)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s hudební a taneční tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím hudební a taneční tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 199
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 399
St 09:00–10:30 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4
Čt 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
09:00–10:30 Jana MORAVCOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:45–12:15 Jana MORAVCOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3

Anglický jazyk pro odborné účely 4 (702HAOU4)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Cílem předmětu je upevnění a rozvinutí jazykových kompetencí (receptivních i produktivních) na základě osvojení odborné slovní zásoby, četby a porozumění textů s hudební a taneční tématikou. Po absolvování předmětu by studenti měli být schopni:

•prokázat schopnost globálního i detailního porozumění autentického odborného textu, vztahujícího se k různým odvětvím hudební a taneční tvorby a produkce a porozumět v nich se vyskytující slovní zásobě,

•vést o myšlenkách vyjádřených v autentických textech odborně zaměřenou diskusi a obhájit své stanovisko,

•porozumět ústnímu projevu na odborné téma přednášenému normálním tempem (např. přednáška, prezentace),

•aktivně komunikovat za použití gramatických struktur a jevů v rozsahu daném předmětem.

Předmět je na úrovni B2 dle SERR.

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 199
Štěpánka PÁROVÁ
paralelka 399
St 09:00–10:30 Denisa ŠKODOVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 4
Čt 10:45–12:15 Štěpánka PÁROVÁ Učebna CJP 204
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 2
09:00–10:30 Jana MORAVCOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1
10:45–12:15 Jana MORAVCOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 3

Angličtina v hudebním průmyslu 3 (702HAP3)

Zakončení: Z, Kredity: 5, Rozsah: 4T (4 hodiny výuky týdně (45 minut), 89 až 114 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: anglicky, česky Předmět není vypsán

Learning outcomes:

Knowledge and understanding:

After finishing the course, the student:

 • will be able to define concepts and key terms in the areas of arts management, leadership skills, fundraising and crowdfunding
 • will be able to demonstrate knowledge of structure and strategies of arts marketing
 • will be able to describe and effectively apply principles and tools of PR and crisis communication
 • will be able to identify the most common music industry agreements and contracts, and will be familiar with the structure and most important features of the artist management contract, tour agreement and recording production contract

Skills and abilities:

After finishing the course, the student:

 • will show improved English proficiency in all competencies (reading, speaking, reading, listening)
 • will be able to speak and write competently for a variety of purposes, such as public speaking, effective e-mail writing and describing and dealing with problems
 • will be able to distinguish various decision making styles and employ various decision making strategies
 • will demonstrate ability to use selected soft skills, such as negotiating and discussing in group

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Klára BICANOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
St 14:15–15:45 Klára BICANOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Angličtina v hudebním průmyslu 4 (702HAP4)

Zakončení: Z, Kredity: 5, Rozsah: 4T (4 hodiny výuky týdně (45 minut), 83 až 108 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: anglicky, česky Zapsat

Knowledge and understanding:

After finishing the course, the student:

 • will be able to define concepts and key terms in the areas of arts management, advertising, public relations, legal issues, leadership skills, budgeting, marketing and fundraising.
 • will be able to demonstrate knowledge of structure and strategies of arts marketing
 • will be able to describe and effectively apply principles and tools of PR and crisis communication
 • will be able to identify the most common music industry agreements and contracts, and will be familiar with the structure and most important features of the artist management contract, tour agreement and recording production contract

Skills and abilities:

After finishing the course, the student:

 • will show improved English proficiency in all competencies (reading, speaking, reading, listening)
 • will be able to speak and write competently for a variety of purposes, such as public speaking, writing effective fundraising letters, e-mails and describing and dealing with problems
 • will be able to distinguish various decision making styles and employ various decision making strategies
 • will demonstrate ability to use selected soft skills, such as negotiating and discussing in group

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 08:00–09:30 Klára BICANOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1
St 14:15–15:45 Klára BICANOVÁ
Robert HANČ
Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Profesní angličtina 1 (702SAP1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • rozumět a používat anglickou terminologii související se základními pojmy arts managementu, vedení lidí a kulturního managementu
 • kriticky posoudit a zhodnotit informace a situace, vztahující se k výše uvedeným oblastem
 • využívat komunikační a jazykové dovednosti v rozsahu probíraných gramatických jevů na úrovni B1+ podle SERR

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 99
Út 13:15–14:45 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 1. ročníku BAK Produkce (DAMU). paralelka 2
Čt 13:40–15:10 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 1. ročníku BAK Hudební produkce paralelka 1

Profesní angličtina 2 (702SAP2)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • rozumět a používat anglickou terminologii související se základními pojmy vedení lidí, lidských zdrojů, struktury kulturních organizací, motivace a soft skills
 • kriticky posoudit a zhodnotit informace a situace, vztahující se k výše uvedeným oblastem
 • využívat komunikační a jazykové dovednosti v rozsahu probíraných gramatických jevů na úrovni B1+ podle SERR

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 99
Hana BARTŮŇKOVÁ
paralelka 99
Út 13:15–14:45 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 2. ročníku BAK oboru Produkce (DAMU) paralelka 1
Čt 13:40–15:10 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 2. ročníku BAK oboru Hudební management (HAMU) paralelka 2

Profesní angličtina 3 (702SAP3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • popsat efektivní mediální strategii při propagaci kulturní / umělecké akce
 • aktivně používat základní odbornou terminologii z oblasti brandingu, arts marketingu
 • diskutovat na téma kreativita a strategie pro její podpoření

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:00–16:30 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 2. ročníku BAK Produkce (DAMU). paralelka 1

Profesní angličtina 4 (702SAP4)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • orientovat se v základech projektového managementu, rozlišovat různé způsoby financování kultury
 • aktivně používat základní odbornou terminologii z oblasti financí a účetnictví
 • diskutovat na téma financování kulturních akcí

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 15:00–16:30 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
paralelka 1

Profesní angličtina 5 (702SAP5)

Zakončení: ZK, Kredity: 3, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • používat slovní zásobu související s výše uvedenými tématy
 • napsat strukturovaný životopis v angličtině
 • využívat své komunikační dovednosti při prezentacích

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 10:20–11:50 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 3. ročníku BAK Hudební produkce paralelka 1
Čt 16:00–17:30 Hana BARTŮŇKOVÁ Učebna R311 (DAMU)
Karlova 26, Praha 1
Tato paralelka je určena studentům 3. ročníku BAK Produkce (DAMU). paralelka 2

.