Italština

Italština - mírně pokročilí (702SIA21)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Prohloubení základních gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v jednoduchých praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:30–14:00 Eliška HRDLIČKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - mírně pokročilí (702SIA22)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Prohloubení gramatických a lexikálních znalostí

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Základní odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 12:30–14:00 Eliška HRDLIČKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - středně pokročilí (702SIB11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Eliška HRDLIČKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - středně pokročilí (702SIB12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Schopnost komunikovat v praktických situacích

Schopnost popsat zážitky, události, cíle a formulovat své názory

Odborná slovní zásoba studovaného oboru

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 14:15–15:45 Eliška HRDLIČKOVÁ Učebna CJP 219
Tržiště 20, Praha 1 (vchod z Rektorátu AMU, Malostranské nám. 12)
paralelka 1

Italština - úplný začátečník (702SIA11)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:45–12:15 Eliška HRDLIČKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Italština - úplný začátečník (702SIA12)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

Seznámení s fonetickými, gramatickými a lexikálními základy daného jazyka

Schopnost reagovat v jednoduchých každodenních situacích

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 10:45–12:15 Eliška HRDLIČKOVÁ Učebna 2 (FAMU)
Lažanský palác
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 1 (702HIZ1)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

Podrobné seznámení s fonetickým plánem jazyka.

Osvojení základní hudební terminologie se zaměřením na pěveckou interpretaci.

Elementární konverzace.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Sandro WILHELM Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 2 (702HIZ2)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

 1. Seznámit posluchače s fonetickým plánem italštiny
 2. Detailně a indviduálně nacvičovat správnou výslovnost a dikci studovaných děl vokální literatury.
 3. Pracovat s překladem studovaných árií, případně je překládat v hodinách.
 4. Provádět lexikální a gramatický rozbor textů, případně jejich začlenění do kontextu díla.
 5. Postupně budovat individuální repertoár posluchačů podle typu hlasu.

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:00–13:30 Sandro WILHELM Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 3 (702HIZ3)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

 1. Deatilněji seznámit studenta s fonetickým plánem italštiny
 2. Detailně a indviduálně nacvičovat správnou výslovnost a dikci studovaných děl vokální literatury.
 3. Pracovat s překladem studovaných árií, případně je překládat v hodinách.
 4. Provádět lexikální a gramatický rozbor textů, případně jejich začlenění do kontextu díla.
 5. Postupně budovat individuální repertoár posluchačů podle typu hlasu.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Sandro WILHELM Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 4 (702HIZ4)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

 1. Zvládnout fonetický plán jazyka a osvojit si správnou pěveckou dikci.
 2. Detailně a indviduálně nacvičovat správnou výslovnost a dikci studovaných děl vokální literatury.
 3. Pracovat s překladem studovaných árií, případně je překládat v hodinách.
 4. Provádět lexikální a gramatický rozbor textů, případně jejich začlenění do kontextu díla.
 5. Postupně budovat individuální repertoár posluchačů podle typu hlasu.
 6. Konverzovat na základní obecná i profesní témata.
 7. Opakovat a prohlubovat studium gramatiky.

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:30–12:00 Sandro WILHELM Učebna 2026 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 5 (702HIZ5)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

 1. Detailně a individuálně nacvičovat správnou výslovnost a dikci studovaných děl vokální literatury.
 2. Pracovat s překladem studovaných árií, případně je překládat v hodinách.
 3. Provádět lexikální a gramatický rozbor textů, případně jejich začlenění do kontextu díla.
 4. Postupně budovat individuální repertoár posluchačů podle typu hlasu.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:00–13:30 Sandro WILHELM Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 6 (702HIZ6)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

 1. Detailně a individuálně nacvičovat správnou výslovnost a dikci studovaných děl vokální literatury.
 2. Pracovat s překladem studovaných árií, případně je překládat v hodinách.
 3. Provádět lexikální a gramatický rozbor textů, případně jejich začlenění do kontextu díla.
 4. Postupně budovat individuální repertoár posluchačů podle typu hlasu.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:30–15:00 Sandro WILHELM Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 7 (702HIZ7)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

 1. Detailně a individuálně nacvičovat správnou výslovnost a dikci studovaných děl vokální literatury.
 2. Pracovat s překladem studovaných árií, případně je překládat v hodinách.
 3. Provádět lexikální a gramatický rozbor textů, případně jejich začlenění do kontextu díla.
 4. Postupně budovat individuální repertoár posluchačů podle typu hlasu.

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:30–15:00 Sandro WILHELM Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 8 (702HIZ8)

Zakončení: Z, Kredity: 1, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Předmět není vypsán

 1. Detailně a individuálně nacvičovat správnou výslovnost a dikci studovaných děl vokální literatury.
 2. Pracovat s překladem studovaných árií, případně je překládat v hodinách.
 3. Provádět lexikální a gramatický rozbor textů, případně jejich začlenění do kontextu díla.
 4. Postupně budovat individuální repertoár posluchačů podle typu hlasu.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 13:30–15:00 Sandro WILHELM Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Italština pro obor Zpěv 9 (702HIZ9)

Zakončení: ZK, Kredity: 2, Rozsah: 2T (2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava), Jazyk výuky: česky Zapsat

 1. Detailně a individuálně nacvičovat správnou výslovnost a dikci studovaných děl vokální literatury.
 2. Pracovat s překladem studovaných árií, případně je překládat v hodinách.
 3. Provádět lexikální a gramatický rozbor textů, případně jejich začlenění do kontextu díla.
 4. Postupně budovat individuální repertoár posluchačů podle typu hlasu.

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Sandro WILHELM
paralelka 99
Út 13:30–15:00 Sandro WILHELM Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

.