Krátkodobé stáže

Krátkodobá studijní stáž je nekreditovou formou studia na HAMU v předem definovaném rozsahu vedená v českém či anglickém jazyce, která poskytuje status nekreditového typu krátkodobého studijního pobytu.

 • minimální doba stáže 1 semestr (13 týdnů v období říjen – leden / únor-červen)
  maximální doba stáže 1 akademický rok (26 týdnů v období říjen – červen) s možností opakované přihlášky.
 • stáž sestává z individuální výuky hlavního oboru v rozsahu 2 h týdně (hudba) nebo v pravidelné účasti na tréninzích vybraného oboru dle dostupnosti v rozsahu minimálně 2 h týdně (tanec, nonverbální divadlo)
 • Stážisté ve specifických studijních oborech, které vyžadují klavírní doprovod, mohou za příplatek využít 1 hodinu týdně s profesionálním klavírním doprovodem dle aktuálních volných kapacit
 • Stážista má nárok na obdržení školního průkazu, umožňujícího využívat veškerá zařízení HAMU, jako jsou knihovny, cvičebny, sály, IT vybavení určené pro studenty, slevy ve fakultní kavárně, bezplatný přístup na všechny školní koncerty a dle dostupnosti i další akce pořádané fakultou
 • Doklad o předchozím vzdělání v oboru není vyžadován
 • Krátkodobá stáž neposkytuje ECTS kredity
 • Krátkodobá stáž neopravňuje přijatého uchazeče k získání víza za účelem „studium“, umožňuje žádost o obecné vízum za účelem „ostatní“
 • Ceny nekreditových studijních stáží jsou závazně vyjádřeny v Kč a včetně DPH. Ceník vč. závazných termínů plateb je uveden níže

požadavky:

 • Minimální věk 18 let v době nástupu na stáž. 
 • Úroveň B1 angličtiny/češtiny (v závislosti na zvoleném jazyce stáže). Jazyková úroveň bude ověřena v rámci vstupního pohovoru (online či osobně na HAMU). Uchazeč není povinen prokázat jazykovou úroveň oficiálním certifikátem dle CEFR. 
 • Osobní účast na stáži – stáž není možné kompletně absolvovat kompletně online. V mimořádných případech schválených pedagogem a studijním proděkanem jsou možné online konzultace v kombinaci s osobní účastí na výuce. 

Přihlášení:

 • Přihlášení online vyplněním přihlašovacího formuláře (viz. níže) a zasláním s povinnými přílohami na email international@hamu.cz 
 • Závazná data pro odevzdání přihlášek jsou 31.8. (pro přihlášky na zimní semestr a celý akademický rok) a 31.12. (pro přihlášky na letní semestr).
 • Nedílnou součástí přihlášky je umělecký životopis (CV), motivační dopis a minimálně 2 videoukázky uměleckého projevu (video link). 
 • Vstupní pohovor (osobně či online) je plánován individuálně na základě dostupnosti po posouzení přihlášky a povinných příloh.
 • Podání přihlášky na nekreditovou studijní stáž není zpoplatněno.
 • Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí je oznámeno e-mailem do 15 dnů od podání žádosti.

Kompletní informace naleznete ve vyhlášce děkana č. 05/2024.