Pravidlo pro vyjíždějící studenty v rámci programu Erasmus+


Rozhodnutí děkana HAMU č. 1/2022, pravidlo pro vyjíždějící studenty v rámci programu Erasmus+

S platností od začátku akademického roku 2022/2023 do odvolání platí pro studentky a studenty Hudební a taneční fakulty AMU v Praze vyjíždějící na mobilitu v rámci programu Erasmus+ pravidlo, že nebude možné vyjíždět na studijní pobyt v letním semestru v ročníku, ve kterém je studentka nebo student přihlášen/a ke Státní závěrečné zkoušce (SZZ). Realizace mobility je v případě souhlasu pedagoga hlavního oboru a vedoucího katedry možná pouze v období zimního semestru. 


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU        

4. březen 2022

.