Uzávěrky programů Fulbrightovy komise na rok 2023/2024

1. září 2022 a 1. února 2023 – Fulbright program pro postgraduální studium pro výzkumné a studijní pobyty studentů https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-postgradualni-studium/ 

30.září 2022 - Fulbright Specialist Program, v rámci kterého můžete na krátkodobý pobyt 2-6 týdnů pozvat odborníka z USA https://www.fulbright.cz/pro-skoly-a-univerzity/hostovani-americkych-akademiku/ 

15.října 2022 - Fulbright Visiting Scholar award in Heritage Science pro odborníky v oborech spojených s ochranou kulturního dědictví https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-nara-heritage-science-award/ 

1. listopadu 2022 - Fulbright core program https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/ a Fulbright-Masaryk program v juniorské i seniorské kategorii pro vědce a přednášející https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/ 

1.prosince - Fulbright-Schuman stipendium v několika programech pro univerzitní administrátory, studenty a výzkumníky tématicky zaměřených na problematiku USA-EU, NATO-EU. Program administruje Fulbrighova komise v Belgii http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/ 

1.února 2023- Komunikace vědy pro vědce, kteří se zabývají zpřístupňováním vědeckých poznatků širší veřejnosti https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbrightovo-stipendium-pro-komunikaci-ve-vede/ a Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře a medicínské obory, na Un.of Minnesota https://www.fulbright.cz/stipendia/proshek-fulbrightovo-stipendium-pro-lekare/ 
 

1. září 2022

.