INFO

Termíny odevzdávání žádostí o finanční podporu na mezinárodní aktivitu pro rok 2023:

15.2. 2023 

15.5. 2023

18.8. 2023

15.10.2023


podpora studenstkých mobilit mimo Erasmus+

Obecná pravidla

Studenti podávají žádost o příspěvek se souhlasem pedagoga hlavního oboru a vedoucího katedry na zahraniční oddělení. Přihlášky jsou posouzeny zahraničním oddělením a příslušným proděkanem či prorektorem. Výše příspěvku je posouzena a schválena na základě předloženého předběžného rozpočtu. Příspěvek (v Kč) pokrývá jen část nákladů na aktivitu.

Studentské zahraniční aktivity mohou být podpořeny z následujících zdrojů:

Podpora mezinárodních aktivit

Program slouží k podpoře kratších zahraničních aktivit studentů (stáže, semináře, workshopy, kurzy, soutěže). 
Příspěvek (v Kč) pokrývá jen část nákladů na aktivitu. Student odevzdává před odjezdem či těsně po návratu žádost o příspěvek a po příjezdu předkládá závěrečnou zprávu.

Nadace HAMU

Nadace HAMU podporuje zahraniční aktivity studentů menšího rozsahu a rozpočtu (kurzy, soutěže, semináře). Příspěvek se výjimečně vztahuje i na některé soutěže mezinárodního charakteru, které se konají v ČR (Pražské jaro, Mezinárodní interpretační soutěž Brno, Mezinárodní soutěž A. Dvořáka v Karlových Varech, Mime Fest Polička atd.). Průběžně podávané žádosti studentů, schválené pedagogem hlavního oboru a vedoucím katedry, podané na mezinárodní oddělení HAMU, posuzuje a schvaluje mezinár. oddělení a příslušný proděkan. Správní rada Nadace HAMU je jednou ročně informována o poskytnutých příspěvcích.

Jak se přihlásit

1

Stáhněte si žádost o příspěvek výše


2

Žádost vyplňte a tištěný originál podejte na mezinárodním oddělení HAMU (1. patro, kancelář č.1005).

Nezapomeňte zajistit podpis a vyjádření vedoucího katedry a pedagoga hlavního oboru. K formuláři připojte i doklady, které žádáte proplatit. Pokud nemáte všechny doklady dosud k dispozici, připojte alespoň jeden z dokladů k proplacení.


3

Vyčkejte na vyjádření mezinárodního oddělení, které Vás bude instruovat dalším postupem.

Po ukončení aktivity, na níž žádáte příspěvek, vyplňte a odevzdejte Závěrečnou zprávu (formulář ke stažení viz. výše). Podepsanou závěrečnou zprávu odevzdejte osobně na mezinárodním odd. HAMU či elektronicky emailem na veronika.kuzelova@hamu.cz .


Kontakt

Veronika Kuželová

referentka mezinárodního odd. HAMU

E-mail: veronika.kuzelova@hamu.cz
Telefon: 234 244 145
Detail osoby
FOTO  Veronika KUŽELOVÁ


.