INFO

Termíny odevzdávání žádostí o finanční podporu na mezinárodní aktivitu pro rok 2024:

15.3. 2024 (výsledky žádostí do 2.4.2024)
15.5. 2024 (výsledky žádostí do 31.5.2024)
15.8. 2024 (výsledky žádostí do 31.8.2024)
15.11.2024 (výsledky žádostí do 29.11.2024)

podpora studentských mobilit mimo Erasmus+

Obecná pravidla

Studenti podávají žádost o příspěvek se souhlasem pedagoga hlavního oboru a vedoucího katedry na zahraniční oddělení. Přihlášky jsou posouzeny zahraničním oddělením a příslušným proděkanem či prorektorem. Výše příspěvku je posouzena a schválena na základě předloženého předběžného rozpočtu. Příspěvek (v Kč) pokrývá jen část nákladů na aktivitu.

Studentské zahraniční aktivity mohou být podpořeny z následujících zdrojů:

Podpora mezinárodních aktivit

Program slouží k podpoře kratších zahraničních aktivit studentů (stáže, semináře, workshopy, kurzy, soutěže).
Příspěvek (v Kč) pokrývá jen část nákladů na aktivitu. Student odevzdává před odjezdem či těsně po návratu žádost o příspěvek a po příjezdu předkládá závěrečnou zprávu .

Nadace HAMU

Nadace HAMU podporuje zahraniční aktivity studentů menšího rozsahu a rozpočtu (kurzy, soutěže, semináře). Příspěvek se výjimečně vztahuje i na některé soutěže mezinárodního charakteru, které se konají v ČR (Pražské jaro, Mezinárodní interpretační soutěž Brno, Mezinárodní soutěž A. Dvořáka v Karlových Varech, Mime Fest Polička atd.). Průběžně podávané žádosti studentů, schválené pedagogem hlavního oboru a vedoucím katedry, podané na mezinárodní oddělení HAMU, posuzuje a schvaluje mezinár. oddělení a příslušný proděkan. Správní rada Nadace HAMU je jednou ročně informována o poskytnutých příspěvcích.

2

Žádost vyplňte a tištěný originál podejte na mezinárodním oddělení HAMU (1. patro, kancelář č.1005).

Nezapomeňte zajistit podpis a vyjádření vedoucího katedry a pedagoga hlavního oboru.
K formuláři připojte i doklady, které žádáte proplatit. Pokud nemáte všechny doklady dosud k dispozici, připojte alespoň jeden z dokladů k proplacení.

3

Vyčkejte na vyjádření mezinárodního oddělení, které Vás bude instruovat o dalším postupu a to vždy po uplynutí čtvrtletních termínů odevzdání stanovených proděkankou pro mezinárodní činnost.

4

Po ukončení aktivity, na níž žádáte příspěvek, vyplňte a odevzdejte Závěrečná zpráva (docx)  včetně všech zbývajících dokladů, pokud nebyly kompletně dodány spolu s žádostí.
Podepsanou závěrečnou zprávu odevzdejte osobně na mezinárodním odd. HAMU či elektronicky emailem na veronika.kuzelova@hamu.cz .

Veronika KUŽELOVÁ

Referent správního úseku Telefon: 234 244 145 Detail osoby
Foto

Dům zahraničních služeb
http://www.dzs.cz

Norské fondy a fondy EHP
http://www.dzs.cz/cz/norske-fondy-a-fondy-ehp/

Informační centrum DAAD Praha
http://www.daad.cz

Studium v Německu
www.study-in-germany.de

Vyhledávání pracovních stáží
http://www.globalplacement.com
http://www.czechcentres.cz/kariera/

Evropská informační síť pro mládež
http://www.eurodesk.cz/

UNESCO - Vyhledávač studia v zahraničí
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=29008&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

O programech pracovních pobytů v Kanadě
Brožura 
http://www.canada.cz

Další odkazy
http://www.studentagency.cz/
http://www.londoninstitute.cz/

 

VISEGRAD FUND

http://www.visegradfund.org

The International Visegrad Fund launches a new sub-programme of the Visegrad Scholarship Programme called Out-Going Scholarships. Out-Going Scholarships are designed for students from the Visegrad countries (Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia) to study in one of the following countries: Albania, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia or Ukraine. Also, the budget for the so-called In-Coming Scholarships, designed for students from Belarus, Croatia, Moldova, the Russian Federation, Serbia and Ukraine to study in the V4 countries, has been considerably increased. The scholarship programmes are open to both Master and Post-Master (Post-Graduate) students and researchers.

 

STUDIUM V EVROPĚ

Síť studentů programu ERASMUS
http://www.esn.org/

EU
http://ec.europa.eu

Your Europe
http://ec.europa.eu/youreurope/index_en.html

Euroguidance
http://www.euroguidance.eu/

Europace
http://www.europace.org/

Evropská informační síť pro mládež - Eurodesk
http://www.eurodesk.org

Ap n’ go - Umístění na stáž v zahraničí 
http://www.ap-and-go.eu

A další zajímavé odkazy…
http://ec.europa.eu/mariecurieactions/
http://ec.europa.eu/eures
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu

 

 

STUDIUM V USA

Komise J. W. Fulbrighta…
http://www.fulbright.cz/

Jak získat dobré stipendium…
http://www.studujemevusa.cz/jak-ziskat-dobre-stipendium-na-americke-univerzite/

Funding for US Study
http://www.fundingusstudy.org/

 

STUDIUM V KANADĚ

Studujte v Kanadě
http://www.canadainternational.gc.ca/czech-tcheque/study-etudie/index.aspx?lang=ces&menu_id=46

Zažijte Kanadu
http://www.canadainternational.gc.ca/czech-tcheque/index.aspx?lang=ces