podpora studenstkých mobilit

Obecná pravidla

Studenti podávají žádost o příspěvek se souhlasem pedagoga hlavního oboru a vedoucího katedry na zahraniční oddělení. Přihlášky jsou posouzeny zahraničním oddělením a příslušným proděkanem či prorektorem. Výše příspěvku je posouzena a schválena na základě předloženého předběžného rozpočtu. Příspěvek (v Kč) pokrývá jen část nákladů na aktivitu.

 

Studentské zahraniční aktivity mohou být podpořeny z následujích zdrojů:

Institucionální program (dříve Freemover)

Program slouží k podpoře kratších zahraničních aktivit studentů (stáže, semináře, workshopy, kurzy, soutěže) nebo k podpoře delších pobytů v zahraničí v zemích mimo EU.  Příspěvek (v Kč) pokrývá jen část nákladů na aktivitu. Student uzavírá před odjezdem účastnickou smlouvu a po příjezdu předkládá závěrečnou zprávu.
 

Nadace HAMU

Nadace HAMU podporuje zahraniční aktivity studentů menšího rozsahu a rozpočtu (kurzy, soutěže, semináře). Příspěvek (v Kč) se pohybuje zpravidla ve výši 1.000 - 4.000,- Kč podle předloženého předpokládaného rozpočtu nebo reálných nákladů studenta. Příspěvek se výjimečně vztahuje i na některé soutěže mezinárodního charakteru, které se konají v ČR (Pražské jaro, Mezinárodní interpretační soutěž Brno, Mezinárodní soutěž A. Dvořáka v Karlových Varech, Mime Fest Polička). Průběžně podávané žádosti studentů, schválené pedagogem hlavního oboru a vedoucím katedry, podané na zahr. oddělení, posuzuje a schvaluje zahraniční oddělení a příslušný proděkan. Správní rada Nadace HAMU je jednou ročně informována o poskytnutých příspěvcích.

Jak se přihlásit

1

Stáhněte si žádost o příspěvek výše nebo si papírovou verzi vyzvedněte za dvěřmi mezinárodního oddělení (1. patro, kancelář 1057).


2

Žádost vyplňte a doneste na mezinárodní oddělení HAMU. Nezapomeňte na vyjádření vedoucího katedry a pedagoga hlavního oboru. K formuláři připojte i doklady, které žádáte proplatit.


3

Vyčkejte na odpověď mezinárodního oddělení, které Vás bude instruovat dalším postupem.


Kontakt

Mgr. Anna Poppová

referentka pro studijní mobility

E-mail: anna.poppova@hamu.cz
Telefon: 234 244 136
Detail osoby
FOTO Mgr. Anna POPPOVÁ


.