Vyhláška děkana č. 8/2019 + přílohy


Přílohy:

dodatek_k_VD_8-2019_upřesnění_SZŘ_AMU.docx (51.2 KB)
příloha_k_VD_8-2019_Hudební_umění.pdf (193.2 KB)
příloha_k_VD_8-2019_Taneční_umění.pdf (69.4 KB)
plné_znění_VD_8-2019_upřesnění_SZŘ_AMU.docx (60.4 KB).