Doktorské studium

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 15. dubna do 15. května 

Neúplné přihlášky a přihlášky bez POVINNÝCH PŘÍLOH viz odkaz výše nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky.


Správní poplatek, bankovní spojení, doručovací adresa

Pro příjímací řízení v roce 2019 je stanoven správní poplatek 818,- za každou přihlášku. Poplatek je nevratný.

Číslo účtu:  19 5373180297/0100, v. s. 64911, spec. s. = kód přihlášky

Správní poplatek v EUR činí: 33 EUR (UPOZORNĚNÍ: částka 33 EUR je BEZ  polatku za bankovní převod)
Pro platby ze zahraničí:
SWIFT CODE: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ5301000000195373180297
 

Uchazeči o studium vyplní elektronickou přihlášku, kterou odešlou do studijního systému fakulty (KOS) a dále ji
v tištěné podobě  vlastnoručně podepsanou a se všemi povinnými přílohami pošle poštou na adresu fakulty:


HAMU
Studijní oddělení
Malostranské nám. 13
118 01 Praha 1

nebo lze osobně dodat do PODATELNY AMU, Malostranské nám. 259/12, Praha 1
otevírací doba: pondělí - pátek od 10:00 do 13:00 hod. (o svátcích zavřeno)

Další důležité informace k příjimacímu řízení:
Vyhláška děkana č. 15/2019 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém a anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Termíny přijímacích zkoušek do doktorského studia ak. roku 2020/ 2021

Interpretace a teorie interpretace 2020; SPECIALIZACE:
Hudební produkce 2020
Hudební teorie 2020 11 hod.
Skladba a teorie skladby 2020
Zvuková tvorba  2020 od 11 hod.
Choreografie a teorie choreografie 2020 od 9 hod.
Taneční věda 2020 od 9 hod.
Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla 2020 od 9 hod.

Přijímací zkoušky do doktorského studia 2020/2021 se konají v červnu 2020. Termíny jsou průběžně upřesňovány oborovými radami. 

Pozvánky s dalšími informacemi  budou uchazečům zaslány referenty oborových rad na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak.

Termín zkoušky z jednoho cizího světového jazyka na úrovni B2 je obvykle v den přijímací zkoušky od 9 hodin (program Hudební teorie - povinně anglický jazyk na B2 a další světový jazyk na niřší úrovni). Z této jazykové zkoušky může studijní proděkan udělit dispenz. Informace o studijní formě naleznete ve Vyhlášce přijímacího řízení - doktorský studijní program 2020/2021.

K prezenci na studijním oddělení (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a vytištěnou pozvánku.

Podmínkou přijetí ke studiu je řádné ukončení studia v magisterském programu a získání akademického titulu.


INFO

K přijímacím zkouškám HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


Kontakty

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení, Dohody - provoz-THP

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Referent správního úseku, Dohody - provoz-THP

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku