Doktorské studium

INFO

Přihlášky je možné vyplňovat v období od 15. dubna do 15. května 

Neúplné přihlášky a přihlášky bez POVINNÝCH PŘÍLOH viz odkaz výše nebo zaslané po termínu uzávěrky přihlášek (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky.


AKTUÁLNÍ INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO AK. ROK 2020/2021:

Vyhláška děkana č. 15/2019 - podmínky a průběh přijímacího řízení do doktorského studia v českém a anglickém jazyce na Hudební a taneční fakultě AMU v Praze

Termíny přijímacích zkoušek do doktorského studia ak. roku 2020/ 2021

OBOROVÁ RADA TERMÍNY/ SPECIALIZACE JAZYK VÝUKY
TEACHING LANGUAGE
Interpretace a teorie interpretace 22. 6. 2020 specializace:
bicí,klavír,klarinet,
trubka,violoncello
ČJ
Hudební produkce 26. 6. 2020 ČJ
Hudební teorie 24. 6. 2020 ČJ
Skladba a teorie skladby 25. 6. 2020 ČJ/ EN
Zvuková tvorba 24. 6. 2020  ČJ
Choreografie a teorie choreografie 26. 6. 2020  ČJ
Taneční věda 26. 6. 2020  ČJ
Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla 26. 6. 2020 ČJ

Přijímací zkoušky do doktorského studia 2020/2021 se konají v období od 22. 6. do 3. 7. 2020. Termíny jsou průběžně upřesňovány oborovými radami. 

Pozvánky s dalšími informacemi  budou uchazečům zaslány referenty oborových rad na e-mailovou adresu uvedenou v jejich přihlášce ke studiu. Začátek přijímacích zkoušek je obvykle v 9 hodin, není-li uvedeno jinak.

Termín zkoušky z cizího světového jazyka je obvykle v den přijímací zkoušky - bude upřesněno.
Podmínkou k přijetí ke studiu, mimo jiné, je řádné ukončení studia v magisterském programu a získání akademického titulu.

K prezenci na studijním oddělení (č. dveří 1006, 1. patro) před začátkem přijímací zkoušky se dostavte v čase uvedeném v pozvánce - počítejte prosím s dostatečnou časovou rezervou. S sebou si přineste občanský průkaz/ pas a vytištěnou pozvánku.

O výsledku přijímací zkoušky budou uchazeči vyrozuměni písemně do 30 dnů od rozhodnutí přijímací komise.
Poskytnuté dokumenty se nevracejí.
Jazyk výuky, teaching language: ČJ - český jazyk, Czech   EN - English


INFO

K přijímacím zkouškám HAMU nezajišťuje klavírní doprovod.


Kontakty

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení, Dohody - provoz-THP

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Referent správního úseku, Dohody - provoz-THP

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku