PROMOCE 2019

 

Promoce absolventů bc, mg a dr studia se bude konat 20.11.2019 v Sále Martinů, v 11 a ve 13 hod.

Rozřazení do skupin a další informace budou zaslány v pozvánce e-mailem.

27. května 2019