STIPENDIA VLÁDY ŠVÝCARSKÉ KONFEDERACE: PRO STUDENTY VŠ UMĚLECKÝCH SMĚRŮ

Dovolujeme si Vás upozornit na stipendia vlády Švýcarské konfederace, takzvaná Swiss Government Excellence Scholarships.

Každoročně nabízí České republice:

 

2 stipendijní místa pro doktorandy nebo postdoktorandy v kategoriích:

PhD Scholarships v délce 12 měsíců (s možnosti prodloužení na 36 měsíců)

Research Fellowship pro doktorandy v délce 12 měsíců

Postdoctoral Scholarships v délce 12 měsíců

 

Výše stipendia činí 1 920 CHF měsíčně pro doktorandy a 3 500 CHF měsíčně pro postdoktorandy.

 

Stipendijní pobyty pro studenty konzervatoří a VŠ uměleckých směrů k absolvování magisterského studia:

Ucházet se mohou studenti, kteří obdrží svůj bakalářský diplom před 31. 7. 2021 ale ne více než tří roky před zahájením stipendijního pobytu. Délka pobytu je 12 měsíců s možnosti prodloužení na 21 měsíců.  

 

Výše stipendia činí 1 920 CHF měsíčně.

 

Termín podání žádosti je 16. 11. 2020.

 

Formální požadavky stipendijních nabídek včetně seznamu institucí, na kterých je možné pobyt absolvovat, jsou zveřejněné na stránkách Státního sekretariátu pro vzdělávání, výzkum a inovaci (viz Czech Republic). Zájemci, kteří splňují formální podmínky pro přidělení stipendia, obdrží na základě své žádosti (e-mailem na aia@dzs.cz) od Akademické informační agentury podklady pro podání žádosti v anglickém jazyce.

16. září 2020