Studijní oddělení

Studijní oddělení zajišťuje všechny organizační, dokumentační, právní a administrativní záležitosti týkající se studentů a jejich studia. Kromě toho zajišťuje agendu přijímacího řízení, imatrikulací prvních ročníků či promocí. Metodicky je řízeno proděkanem pro studijní záležitosti.
Vedle zabezpečení aktuální studijní agendy  spravuje  archiv studijního oddělení, vydává výpisy o studiu či duplikáty dokladů a dokumentů, jejichž kopie jsou uloženy ve studentských složkách. Některé z těchto nadstandardních administrativních úkonů jsou zpoplatněny podle výnosu rektora AMU.

 

Hudební a taneční fakulta AMU
Studijní oddělení
Malostranské nám. 13
118 01 Praha 1

ÚŘEDNÍ HODINY  
ÚT - ST  10:00 - 13:00 hod. 
ČT  10:00 - 12:00 hod. a 14:00 - 16:00 hod.
Mimo úřední hodiny pouze po předchozí
domluvě nejlépe zasláním e-mailu
na adresu studijni@hamu.cz

tel.: 234 244 l.129, l.122
e-mail:  studijni@hamu.cz


Kontakty

prof. Vlastimil Mareš

proděkan pro studijní záležitosti, uměleckou a koncertní činnost

E-mail: vlastimil.mares@hamu.cz
Telefon: 234 244 135
Detail osoby
FOTO prof. Vlastimil MAREŠ

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

referentka studijního oddělení

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku

Mgr. Halka Klánská

referentka studijního oddělení - externí

E-mail: halka.klanska@hamu.cz
Telefon: 777881308

Konzultační hodiny:
dle dohody
Detail osoby
FOTO Mgr. Halka KLÁNSKÁ

 

 

Nostrifikace

Poplatek za úkony spojené s posuzováním žádosti o uznání vysokoškolského vzdělání v zahraničí činí 3000 Kč /Výnos rektora č. 8/2016 s pokyny k platbě/. Doklad o úhradě je nutné přiložit k žádosti. Další povinné přílohy jsou uvedeny na formuláři žádosti. Před podáním žádosti a zaplacením poplatku doporučujeme žadatelům ověřit si, které studijní obory jsou na HAMU akreditovány. Studium jiných akreditovaných oborů není možné uznat! 

osvědčení mga.

Vyřizování žádostí absolventů HAMU o vydávání osvědčení užívat akademický titul MgA., který se uděluje od roku 1998 (bez poplatku).

Další odkazy a dokumenty


.