ZÁPISY POVINNĚ VOLITELNÝCH A VOLITELNÝCH PŘEDMĚTŮ KONČÍ 8. 3. 2019

 

V tomto období jde i předměty těchto kategorií odepsat.

Upozorňujeme, že u povinně volitelných předmětů však musí být povinná část absolvována - viz studijní plány oboru.

2. března 2019