Feedback

Napište nám vaší zpětnou vazbu na nový webStátní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky a Státní doktorské zkoušky se konají v období stanoveném Harmonogramem ak. roku 2017/ 2018 pro HAMU, přesné termíny jsou stanoveny katedrami a oborovými radami, zapisují se do KOSu viz tabulka níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací.


Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prácí (v tištěné podobě na katedru) včetně absolventského výkonu a nahrání práce do KOSu včetně vyplnění povinných polí v KOSu,  se řídí Harmonogram akademického roku viz tabulka níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací.


STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA
Disertační práce se odevzdávají na studijní odd., termíny se řídí Harmonogram akademického rokutabulka viz níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací.

Splnění podmínek ke složení bakalářské/ magisterské/ doktorské státní zkoušky: 
- uzavření ročníku
(zapsání všech zápočtů a zkoušek do KOSu dle studijního plánu)
- elektronické přihlášení v KOSU 
- odevzdání knih a not do knihovny HAMU a všech dalších výpůjček
 

Státní zkoušky z pedagogické aprobace

Studenti se přihlašují na studijním oddělení.
Termíny: přednostně pro absolventské ročníky: 21. 5. a 30. 5. 2018
               ostatní ročníky: 20. 6. 2018
Uzávěrka: 30. 4. 2018

Okruhy otázek z předmětů Pedagogika a Psychologie obdržíte od vyučujícího.

Obsah státních bakalářských a magisterských závěrečných zkoušek

Zářijový termín státních závěrečných zkoušek

Zadání diplomových prací


 

 

Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací

Pokud je tabulka prázdná, termín zatím není vypsán.

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Dirigování Katedra dirigování
Bakalářský
do 30. 4. 2018 28. 5. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Pedagogika tance Katedra tance
Bakalářský
30. 5. 2018
Pedagogika tance Katedra tance
Magisterský navazující
30. 5. 2018
Dirigování Katedra dirigování
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Nonverbální divadlo Katedra nonverbálního divadla
Bakalářský
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018
Nonverbální divadlo Katedra nonverbálního divadla
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018
Trubka Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Pozoun Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Lesní roh Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Fagot Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Klarinet Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Hoboj Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Flétna Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Saxofon - jazz Katedra jazzové hudby
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Kytara - jazz Katedra jazzové hudby
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Klavír - jazz Katedra jazzové hudby
Bakalářský
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Bicí nástroje - jazz Katedra jazzové hudby
Bakalářský
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Zpěv Katedra zpěvu a operní režie
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Zpěv Katedra zpěvu a operní režie
Bakalářský
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Operní režie Katedra zpěvu a operní režie
Bakalářský
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Operní režie Katedra zpěvu a operní režie
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 4. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Kontrabas Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Varhany Katedra klávesových nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č. 1057) do 30.4. 2018, svázaný exemplář je možné přinést do 2.5. 2018.
Viola Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Violoncello Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Kytara Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Pozoun Katedra dechových nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Trubka Katedra dechových nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Tuba Katedra dechových nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Klavír Katedra klávesových nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č. 1057) do 30.4. 2018, svázaný exemplář je možné přinést do 2.5. 2018.
Cembalo Katedra klávesových nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č. 1057) do 30.4. 2018, svázaný exemplář je možné přinést do 2.5. 2018.
Hoboj Katedra dechových nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Flétna Katedra dechových nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Fagot Katedra dechových nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Harfa Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Housle Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Lesní roh Katedra dechových nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Klarinet Katedra dechových nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Varhany Katedra klávesových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č. 1057) do 30.4. 2018, svázaný exemplář je možné přinést do 2.5. 2018.
Cembalo Katedra klávesových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č. 1057) do 30.4. 2018, svázaný exemplář je možné přinést do 2.5. 2018.
Klavír Katedra klávesových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 5. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č. 1057) do 30.4. 2018, svázaný exemplář je možné přinést do 2.5. 2018.
Bicí nástroje Katedra bicích nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2018 6. 6. 2018 Bakalářské práce se odevzdávají sekretářce katedry 2.5.2018.
Housle Katedra strunných nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 6. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Kontrabas Katedra strunných nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 6. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Viola Katedra strunných nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 6. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Violoncello Katedra strunných nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 6. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Bicí nástroje Katedra bicích nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 6. 6. 2018 Bakalářské práce se odevzdávají sekretářce katedry 2.5.2018.
Harfa Katedra strunných nástrojů
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 6. 6. 2018 Vytištěné a svázané diplomové práce se odevzdávají sekretářce kateder, nejdéle k 2.5.2018, 1.patro č.dveří 1057.
Hudební teorie Katedra hudební teorie
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 7. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č. 1057) do 30.4. 2018, svázaný exemplář je možné přinést do 2.5. 2018.
Hudební teorie Katedra hudební teorie
Bakalářský
do 30. 4. 2018 7. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č. 1057) do 30.4. 2018, svázaný exemplář je možné přinést do 2.5. 2018.
Skladba Katedra skladby
Bakalářský
do 30. 4. 2018 12. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Skladba Katedra skladby
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 12. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají 2.5.2018 sekretářce katedry, 1. patro č. 1057
Hudební produkce Katedra hudební produkce
Bakalářský
do 30. 4. 2018 13. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č. 1057) do 30.4. 2018, svázaný exeplář je možné přinést do 2.5. 2018.
Hudební produkce Katedra hudební produkce
Magisterský navazující
do 30. 4. 2018 14. 6. 2018 Diplomové práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č. 1057) do 30.4. 2018, svázaný exeplář je možné přinést do 2.5. 2018.
Interpretace a teorie interpretace Hudební a taneční fakulta
Disertace
do 15. 4. 2018 18. 6. 2018 Disertaci odevzdejte na studijnm odd.
Skladba Katedra skladby
Magisterský navazující
13. 9. 2018 Bakalářské práce se odevzdávají sekretářce katedry.

 

 

Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP)

Od 1. ledna 2006 ukládá novela vysokoškolského zákona, mj. všem vysokým školám povinnost zpřístupňovat bakalářské, diplomové, disertační příp. i další vysokoškolské kvalifikační práce (dále jen VŠKP) prostřednictvím databáze. (§ 47b)

V návaznosti na novelu zákona platí na AMU vnitřní předpis o způsobu zveřejňování VŠKP -  Výnos rektora č. 2/2006 , který obecně stanovuje podmínky a způsob tohoto zveřejňování. Tvorba a úprava textových prací se řídí Výnosem rektora č. 4/2006 s přílohou Vzory.

V souladu se zákonem č. 216/2006 Sb. v platném znění, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) se s autory za účelem zpřístupnění VŠKP uzavírají na AMU písemně . Znění licenční smlouvy je dostpné ve studijním informačním systému KOS.

V elektronické podobě bude AMU zpřístupňovat všechny obhájené práce (a to v souladu s autorem podepsanou licenční smlouvou) v digitálním repozitáři AMU v systému DSpace. V souladu s poslední novelou autorského zákona budou také všechny tištěné práce zájemcům dostupné prezenčně v příslušných fakultních knihovnách AMU.

Platné předpisy týkající se VŠKP
Tvorba a odevzdání VŠKP

Tvorbě a odevzdávání VŠKP se věnují stránky Tvorba a odevzdání VŠKP

Archivace, zpřístupňování

Knihovny AMU

VŠKP do roku 2006 lze najít v elektronickém katalogu příslušné fakultní knihovny a prezenčně si je vypůjčit v souladu s autorským zákonem resp. jeho poslední novelou. Postupně se do knihovního katalogu převádějí také záznamy novějších prací. Přesné informace získáte v příslušné fakultní knihovně.

Repozitář AMU

Obsahuje práce od roku 2006. Najdete zde záznamy kvalifikačních prací i jejich plné texty, eventuálně také audiovizuální záznamy uměleckých výkonů. Plné texty a AV záznamy jsou zpřístupňovány v souladu s licenčními smlouvami, které AMU uzavírá s autory prací.

Národní registr VŠKP

Zde jsou přístupné záznamy a plné texty VŠKP většiny veřejných vysokých škol z ČR. AMU do tohoto registru předává od r.2006 pouze záznamy, nikoli plné texty.

Promoce

Promoce bakalářů, kteří nepokračují ve studiu na HAMU, magistrů a doktorandů:
Středa 29. 11. 2017, Sál Martinů, začátky v 10 a ve 13 hodin.

10:00
Absolventi magisterského studia na těchto katedrách:
skladby, dirigování, zpěvu a operní režie, klávesových nástrojů, strunných nástrojů, dechových nástrojů, bicích nástrojů, jazzové hudby, zvukové tvorby.

13:00
Absolventi bakalářského studia, kteří nepokračují ve studiu na HAMU, dále absolventi magisterského studia na těchto katedrách: tance, nonverbálního divadla a všichni absolventi doktorského studia.

Kontakty

Kateřina Čepická

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby

Bc. Martina Fialová

Referent studijního oddělení

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby