Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky a Státní doktorské zkoušky se konají v období stanoveném Harmonogramem akadamického roku HAMU, přesné termíny jsou stanoveny katedrami a oborovými radami, zapisují se do KOSu viz tabulka níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací

TERMÍN ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Termín zadání bakalářských a diplomových prací (písemné práce i absolventského výkonu) na příslušném formuláři je stanoven nejpozději do 31. května roku předcházejícím roku absolutoria na sekretariát příslušné katedry (tedy studenti 2. ročníku bakalářského studia a 1. ročníku navazuícího magisterského studia). Návod k zadání je v přípravě.

TERMÍN ODEVZDÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ A PŘIHLÁŠENÍ K SZZ
Termíny odevzdání bakalářských a diplomových prácí (v tištěné podobě na katedru) a nahrání práce do KOSu včetně vyplnění povinných polí v KOSu i absolventského výkonu,  se řídí Harmonogram akademického roku viz tabulka níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací.


STÁTNÍ DOKTORSKÁ ZKOUŠKA A ODEVZDÁNÍ DISERTAČNÍ PRÁCE
Disertační práce se odevzdávají na studijní odd. a nahrají do KOSu nejméně 2 měsíce před termínem konání SDZ, přesné termíny jsou stanoveny v Harmonogram akademického rokutabulka viz níže: Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací.

PODMÍNKY PRO PŘISTOUPENÍ K SZZ/SDZ 

Splnění podmínek k přistoupení k bakalářské/ magisterské/ doktorské státní zkoušce upravuje Studijní a zkušební řád AMU, Vyhláška děkana HAMU č. - V PŘÍPRAVĚ a Harmongram ak. roku
- splnění studijních požadavků dané studijním plánem studiního programu 3 pracovní dny před termínem konání SZZ (úspěšné složení a zapsání všech zápočtů a zkoušek do KOSu dle studijního plánu a získání požadovaného počtu kreditů - studium bakalářské 180, magisterské 120, doktorské 180 kreditů)
- elektronické přihlášení v KOSU k SZZ/SDZ
- odevzdání ve stanoveném termínu bakalářské/ diplomové/ disertační práce včetně absol. výkonu se všemi předepsanýmí náležitostmi do KOSu a v tištěné podobě na katedře
- odevzdání knih a not do knihovny HAMU a všech dalších výpůjček

STÁTNÍ ZKOUŠKA Z PEDAGOGICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Studenti se přihlašují na studijním oddělení, přednost mají studenti absolventských ročníků. Rozpis zkoušek dle časových možností pedagogů je zaslán na školní mail studenta, žádáme o potvrzení účasti případně o zprávu, že se zkoušky nezúčastníte.

Termíny:   24. května, 31. května a 14. června 2023
Uzávěrka přihlášek: 30. dubna 2023

Okruhy otázek z předmětů Pedagogika a Psychologie poskytne paní Mgr. a MgA. Eva Šašinková, Ph.D.
Z předmětu Didaktika/vyučovatelská praxe obdržíte od svého pedagoga předmětu.

 

Obsah státních bakalářských a magisterských závěrečných zkoušek 

VYHLÁŠKA DĚKANA Č.  - UPŘESNĚNÍ SZŘ AMU PLATNÉHO OD 1. 2. 2023   V PŘÍPRAVĚ

 

Zadání diplomových prací

 

 

Termíny SZZ a odevzdání závěrečných prací

Pokud je tabulka prázdná, termín zatím není vypsán.

Obor Katedra Odevzdání závěrečné práce Státní zkouška Poznámka
Lesní roh Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 1. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Klarinet Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 1. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Trubka Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 1. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Choreografie Katedra tance
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 1. 6. 2023 -
12. 6. 2023
Pedagogika tance Katedra tance
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 1. 6. 2023 -
7. 6. 2023
Pozoun Katedra dechových nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 1. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Fagot Katedra dechových nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 1. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Hoboj Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 1. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Flétna Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 1. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Tuba Katedra dechových nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 1. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Pozoun Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 1. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).

Bakalářský
do 30. 4. 2023 1. 6. 2023 -
12. 6. 2023
Pedagogika tance KOMBINOVANÁ
Pedagogika tance Katedra tance
Bakalářský
do 30. 4. 2023 1. 6. 2023 -
13. 6. 2023
Klarinet Katedra dechových nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 1. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Cembalo Katedra klávesových nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 5. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Varhany Katedra klávesových nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 5. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Dirigování Katedra dirigování
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 5. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2. 5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Varhany Katedra klávesových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 5. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Klavír Katedra klávesových nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 5. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Klavír Katedra klávesových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 5. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Cembalo Katedra klávesových nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 5. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Harfa Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 6. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Housle Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 6. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Kontrabas Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 6. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Kytara Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 6. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Viola Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 6. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Violoncello Katedra strunných nástrojů
Bakalářský
do 30. 4. 2023 6. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby a hudební režie
Bakalářský
do 30. 4. 2023 6. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (2.patro, zvukové studio) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Bicí nástroje Katedra bicích nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 7. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Kontrabas Katedra strunných nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 7. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Viola Katedra strunných nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 7. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Violoncello Katedra strunných nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 7. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Housle Katedra strunných nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 7. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Kytara Katedra strunných nástrojů
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 7. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Nonverbální divadlo Katedra nonverbálního divadla
Bakalářský
do 30. 4. 2023 8. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Choreografie Katedra tance
Bakalářský
do 30. 4. 2023 8. 6. 2023 -
13. 6. 2023
Nonverbální divadlo Katedra nonverbálního divadla
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 8. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Hudební produkce Katedra hudební produkce
Bakalářský
do 30. 4. 2023 9. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Hudební produkce Katedra hudební produkce
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 9. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS)
Zpěv Katedra zpěvu a operní režie
Bakalářský
do 30. 4. 2023 12. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Zpěv Katedra zpěvu a operní režie
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 12. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Hudební režie Katedra zvukové tvorby a hudební režie
Bakalářský
do 30. 4. 2023 13. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (2.patro, zvukové studio) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Taneční věda Katedra tance
Bakalářský
do 30. 4. 2023 13. 6. 2023
Hudební režie Katedra zvukové tvorby a hudební režie
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 13. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (2.patro, zvukové studio) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Skladba Katedra skladby
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 14. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Skladba Katedra skladby
Bakalářský
do 30. 4. 2023 14. 6. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Interpretace a teorie interpretace Hudební a taneční fakulta
Disertace
15. 6. 2023 Disertační práce v elektronické podobě musí být nahrána do KOS nejpozději do 15.4.2023 do půlnoci. Vázaná musí být odevzdána v následujících dnech dle dohody se studijním oddělením.
Jazzová hudba Katedra jazzové hudby
Bakalářský
do 30. 4. 2023 16. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023, 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Jazzová hudba Katedra jazzové hudby
Navazující magisterský
do 30. 4. 2023 16. 6. 2023 Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do úterý 2.5. 2023, 15 hod. (výtisk práce musí být shodný s verzí nahranou do KOS)
Nonverbální divadlo Katedra nonverbálního divadla
Navazující magisterský
do 30. 6. 2023 7. 9. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.6.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Pozoun Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 6. 2023 7. 9. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.6.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pondělí 3. 7. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Flétna Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 6. 2023 7. 9. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.6.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pondělí 3.7. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Fagot Katedra dechových nástrojů
Bakalářský
do 30. 6. 2023 7. 9. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání diplomové práce do KOS je 30.6.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (1.patro, č.1057) nejpozději do pondělí 3.7. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Nonverbální divadlo Katedra nonverbálního divadla
Bakalářský
do 30. 6. 2023 7. 9. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.6.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby a hudební režie
Navazující magisterský
do 30. 6. 2023 11. 9. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (2.patro, zvukové studio) nejpozději do pátku 30.6. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).
Zvuková tvorba Katedra zvukové tvorby a hudební režie
Disertace
do 30. 6. 2023 12. 9. 2023 PŘED NAHRÁNÍM ZÁVĚREČNÉ PRÁCE JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT NA TERMÍN STÁTNÍ ZKOUŠKY! Konečný termín pro nahrání bakalářské práce do KOS je 30.4.2023. Vytištěné práce se odevzdávají sekretářce katedry (2.patro, zvukové studio) nejpozději do 30. 6. 2023 15 hod. (výtisk práce musí být identický s verzí nahranou do informačního systému KOS).

 

 

Bakalářské, diplomové a disertační práce (VŠKP)

CO JE VŠKP?

VŠKP neboli vysokoškolská kvalifikační práce je bakalářská, diplomová či disertační práce, kterou každý studující na závěr svého studia prokazují, že je schopen samostatně řešit zadaný problém, provést potřebnou rešerši sekundární literatury, případně reflektovat vlastní tvůrčí činnost ve formě teoretického textu.

V rámci některých studijních programů je součástí VŠKP i absolventský výkon, kterým studující prokazují úroveň své umělecké nebo odborné práce vytvořením vlastního uměleckého díla, uměleckého výkonu nebo odborného projektu.

Více informací o zadání, tvorbě a odevzdání naleznete na těchto stránkách, případně Vám může pomoci vaše fakultní knihovna.

 

 

Platné předpisy týkající se VŠKP

Kontakty

Kateřina Čepická

Referent studijního oddělení

E-mail: katerina.cepicka@hamu.cz
Telefon: 234 244 129
Detail osoby
Bez obrázku

Bc. Martina Fialová

Vedoucí studijního oddělení

E-mail: martina.fialova@hamu.cz
Telefon: 234 244 122
Detail osoby
Bez obrázku


.