SVÁR TEORIE S PRAXÍ? (2023) – WORKSHOP

25.11. od 10:00 hodin,  Zvukové studio HAMU 

Jubilejní 20. ročník projektu Svár teorie s praxí? (2023) připravili pedagogové a studenti Katedry hudební teorie, Oddělení hudebně teoretických disciplín a Katedry zvukové tvorby a hudební režie  
ve spolupráci se Zvukovým studiem HAMU a dalšími umělci.  
Studenti Hudební a taneční fakulty AMU a Vysoké školy umělecko-průmyslové vytvořili v letošním roce unikátní projekt s názvem UMPRUM.wav, který byl představen na několika mezinárodních festivalech. Zájemci si mohou prohlédnout, vyzkoušet a pořídit zvukový záznam vlastní improvizace na originální elektronické či akustické hudební nástroje v prostorách Zvukového studia HAMU. 

Těšíme se na vaši návštěvu!  

Projekt pořádá Hudební a taneční fakulta AMU, pedagogové a studenti Katedry hudební teorie a Oddělení hudebně teoretických disciplín ve spolupráci s Katedrou zvukové tvorby a hudební režie a Zvukovým studiem HAMU za finanční podpory programu Partnerství OSA a z prostředků IP na DKR výzkumné organizace, kterou poskytlo MŠMT v roce 2023. 

Workshop UMPRUM.wav je pořádán ve spolupráci s VŠUP v Praze. 
 

14. listopadu 2023